Pacjenci ze stomią będą musieli dopłacać do niezbędnych wyrobów medycznych?

Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2022, 12:55

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2022, 12:55

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO skierowało w piątek 16 września apel do wszystkich posłów i senatorów dotyczący konieczności utrzymania bezpłatnego zaopatrzenia w produkty stomijne. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie zakłada wprowadzenie zasady współpłacenia do refundowanych produktów dla kilkudziesięciu tysięcy chorych ze stomią. Zdaniem Andrzeja Piwowarskiego, prezesa zarządu głównego POL-ILKO oraz Doroty Kaniewskiej, wiceprezes zarządu głównego POL-ILKO, sygnatariuszy apelu do parlamentarzystów, to potężny cios dla pacjentów, którzy i tak na ogół znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

„Przedstawiona propozycja nie uwzględnia trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pacjentów z wyłonioną stomią. Wprowadzenie współpłacenia dla wielu spośród kilkudziesięciu tysięcy chorych będzie wysiłkiem nie do udźwignięcia. Brak usunięcia tego zapisu lub brak koordynacji tego rozwiązania z narzędziami polityki społecznej może doprowadzić do dramatycznego pogorszenia sytuacji pacjentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.” – czytamy w apelu POL-ILKO.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomijnego, pomysł wprowadzenia zasady współpłacenia jest zupełnie niezrozumiały w obliczu konsekwentnego zwiększania nakładów publicznych na zdrowie i coraz większego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Autorzy apelu powołują się na raporty OECD, wskazujące, że Polska znajduje się w czołówce państw pod względem odsetka osób doświadczających rujnujących wydatków prywatnych na zdrowie.

Mając na uwadze chęć zapobieżenia dalszemu pogłębieniu nierówności w zdrowiu, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO zwróciło się do parlamentarzystów z postulatami o:

  1. eliminację dopłat pacjentów do produktów stomijnych lub wprowadzenie mechanizmów polityki społecznej, które wesprą pacjentów w najtrudniejszej sytuacji materialnej;
  2. utrzymanie propozycji zwiększenia limitów na sprzęt stomijny, które nie były rewaloryzowane od 20 lat, w celu zapewnienia odpowiedniego dostępności tych produktów dla pacjentów;
  3. ograniczenie zbędnej biurokracji oraz wprowadzenie jednego dokumentu zlecenia na refundowane produkty stomijne.

Zdaniem sygnatariuszy dokumentu, uwzględnienie powyższych postulatów może przyczynić się do znacznej poprawy sytuacji pacjentów ze stomią. Apel Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO został przesłany drogą elektroniczną do wszystkich posłów i senatorów RP.

inf pras

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

stomia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30