Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Leczenie bólu w Zespołach Ratownictwa medycznego. Propozycje RPP

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 10 października 2023 08:00

Leczenie bólu w Zespołach Ratownictwa medycznego. Propozycje RPP - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Rzecznik Praw Pacjenta podsumował akcję dotyczącą leczenia bólu w Zespołach Ratownictwa medycznego i zaproponował podjęcie działań służących podniesieniu komfortu i poprawieniu jakości życia pacjentów zmagających się z bólem. Jakie wnioski?

Rzecznik Praw pacjenta przeanalizował dane statystyczne, zebrane na podstawie analizy wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), a dotyczące ilości użytych środków przeciwbólowych.

Po zebraniu danych i analizie informacji, przekazanych przez wszystkich wojewodów, Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z propozycją działań, służących podniesieniu komfortu pacjenta oraz lepszej realizacji jego prawa do leczenia bólu. Podkreślił, że w obecnej sytuacji niezwykle ważne jest:

  1. Zapewnienie możliwości kształcenia podyplomowego dla pracowników Zespołów Ratownictwa Medycznego z zakresu postępowania przeciwbólowego;
  2. Możliwość zastosowania metoksyfluranu w analgezji przedszpitalnej w ramach farmakoterapii ZRM (powyższe stosowane jest w opiece przedszpitalnej poza granicami Polski).
  3. Możliwość opublikowania przez Ministerstwo Zdrowia dobrych praktyk leczenia bólu u osób dorosłych w podstawowych Zespołach Ratownictwa Medycznego - w formie kieszonkowej lub elektronicznej, dostępnej na tabletach Zespołów Ratownictwa Medycznego.

RPP przypomina, że od 6 lutego 2022 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające standardy organizacji leczenia bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Standardy nakładają na lekarzy obowiązek oceny, monitorowania i właściwego leczenia bólu przewlekłego. Przepisy wskazują, że leczenie ma się zacząć już na etapie wizyty w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia w poradni leczenia bólu, udzielane są w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej, albo kiedy wystąpią trudności z postawieniem diagnozy, dotychczasowa terapia jest mało skuteczna lub istnieje konieczność zastosowania inwazyjnych metod leczenia.

Bartłomiej Chmielowiec na konferencji prasowej poprzedzającej debatę dotyczącej ścieżki leczenia pacjenta z bólem przewlekłym podkreślał jak istotne jest wprowadzenie skutecznej ścieżki leczenia bólu, nadzorowanie wprowadzania zmian w placówkach i edukacja pacjentów, którzy powinni pamiętać, żeby dobrze przygotować się do każdej wizyty lekarskiej tak, by jak najdokładniej powiedzieć lekarzowi od kiedy towarzyszy ból, jakie są jego objawy, jakie leki były wcześniej stosowane.

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także