Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Malina Wieczorek: W SM zaczynamy coraz częściej mówić o personalizacji leczenia

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 29 maja 2023 11:59

Malina Wieczorek: W SM zaczynamy coraz częściej mówić o personalizacji leczenia - Obrazek nagłówka

Mówi: Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM

  • Mamy już bardzo dużo leków do dyspozycji. Staramy się więc teraz mówić o personalizacji leczenia i spojrzeniu na dobrostan pacjenta.
  • Niezwykle istotne są wszystkie te terapie, które są łatwiejsze w stosowaniu i mogą ułatwić życie choremu.
  • Niezabezpieczoną jeszcze potrzebą są kwestie leczenia objawowego.
  • Czekamy na wprowadzenie w programie lekowym okrylizumabu i kladrybiny od początku leczenia, a także natalizumabu w podaniu podskórnym
  • Współcześni pacjenci z SM to osoby sprawne, pracujące. Dla nich szczególnie istotne są wszystkie te leki, które mogą im ułatwić życie.