Pielęgniarki w obawie o zdrowie mogą zrzec się prawa wykonywania zawodu

Medexpress

Opublikowano 23 pazdziernika 2020, 08:52

NIPiP
Medexpress

Opublikowano 23 pazdziernika 2020, 08:52

W tym sam czasie w parlamencie rozpatrywany jest projekty ustaw zobowiązujących pielęgniarki i położne do pracy we wskazanym oddziale na podstawie decyzji wojewody.
Samorząd zwraca uwagę, iż w rejestrach znajduje się aktualnie 80 523 pielęgniarek i położnych, które posiadają uprawnienia emerytalne. W roku 2020 i 2021 kolejne 20 tys. pielęgniarek i położnych nabędzie uprawnienia emerytalne. W tym samym czasie do zawodu może wejść maksymalnie 12-13 tys. osób, co oznacza pogłębienie luki pokoleniowej.
Tego procesu nie powstrzyma się nakazem pracy, gdyż pielęgniarki i położne w obawie o swoje zdrowie mogą zrzec się prawa do wykonywania zawodu. Przypomnijmy - obowiązek powołania dotyczy tylko i wyłącznie osób posiadających aktualne prawo.
Aby zachęcić pielęgniarki i położne do pozostania w zawodzie, konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy i wynagrodzenia za pracę w środowisku o zwiększonym ryzyku zakażenia. Takie działania będą skuteczniejsze niż nakazy pracy.
NIPiP złożyła uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
Wskazała m.in że samorząd nie może wykonać obowiązku przekazania wojewodom lub ministrowi zdrowia wykazu osób, które wykonują zawody medyczne i mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Rejestry samorządu - zgodnie z przepisami - nie zawierają informacji o chorobach, ciąży lub posiadanym potomstwie. Nie są to informacje związane z wykonywaniem zawodu i brak jest uzasadnienia dla gromadzenia takich danych przez samorząd. A te informacje są wymagane w celu ustalenia czy dana osoba może zostać wezwana do pracy w walce z epidemią. Informacje o stanie zdrowia są informacjami wrażliwymi i mogą być przetwarzane przez uprawnione organy na podstawie przepisów prawa. Jeśliby nawet samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych otrzymał takie uprawnienia, to zebranie wskazanych informacji od ponad 300 tys. osób nie jest możliwe w ciągu kilku miesięcy.
W związku z powyższym samorząd wnioskuje o wykreślenie tego zapisu z projektu ustawy. Uwagi to zostaną przekazane również Senatorom.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / nipip / wiek emerytalny / prawo wykonywania zawodu / epidemia / przymus pracy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31