Pierwsza w Europie terapia potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1

Medexpress

Opublikowano 23 wrzesnia 2019, 09:05

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 23 wrzesnia 2019, 09:05

Europejski regulator zatwierdził kombinację atezolizumabu z chemioterapią (nab-paklitakselem) do leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) u osób dorosłych, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1 i które wcześniej nie otrzymywały chemioterapii w ramach leczenia choroby przerzutowej.

To znaczący krok naprzód w leczeniu tego agresywnego nowotworu, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą medyczną.

Podstawą zatwierdzenia były wyniki badania klinicznego fazy III IMpassion130, w którym wykazano, że skojarzenie atezolizumabu z nab-paklitakselem poprawia rezultaty leczenia u chorych z przerzutowym TNBC z obecnością ekspresji PD-L1. Wyniki dotyczące czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS) dowiodły statystycznie istotnych korzyści terapii skojarzonej .

Potrójnie ujemny rak piersi odpowiada za około 15% wszystkich nowotworów piersi a wśród kobiet poniżej 50. roku życia występuje częściej niż inne postaci tego raka. TNBC jest definiowany poprzez brak ekspresji receptorów dla estrogenu, progesteronu i brak ekspresji i/lub amplifikacji HER2, które to receptory mogłyby stanowić punkt uchwytu dla terapii. U pacjentek z przerzutowym TNBC obserwuje się na ogół szybką progresję i krótszy ogólny czas przeżycia (OS) w porównaniu z innymi podtypami raka sutka.

Obecnie prowadzonych jest siedem badań fazy III poświęconych atezolizumabowi w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi, w tym dotyczących wczesnych i zaawansowanych stadiów choroby.

Źródło: Inf. pras.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rak piersi / zaawansowany rak piersi
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31