Podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków

Medexpress

Opublikowano 16 maja 2019, 08:52

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 16 maja 2019, 08:52

Jego celem jest wypracowanie praktycznych mechanizmów, które przyczynią się do zwiększenia dostępności leków w przystępnych cenach.

Podpisana deklaracja współpracy stanowi kontynuację międzynarodowej inicjatywy zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych – projekt Fair and Affordable Prices of Medicines (FaAP). Jego założeniem jest ścisła współpraca oraz wymiana wiedzy ekspertów ds. polityki lekowej i refundacji z poszczególnych krajów w celu wykorzystania łącznego potencjału zakupowego i negocjacyjnego zaangażowanych państw.

- Naszym celem jest zapewnienie pełnego i możliwie szerokiego dostępu do leków pacjentom w naszych krajach - powiedział minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Memorandum z 2017 roku

Współpraca międzynarodowa w regionie Europy Środkowej w tym zakresie została zapoczątkowana przez Polskę w 2016 r. W następnym roku w Warszawie została podpisana pierwsza w regionie deklaracja – memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków (MoU). Porozumienia podpisane w marcu 2017 r. do tej pory wyznaczało ramy współpracy w obszarze zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Wraz z końcem obowiązywania tego dokumentu pojawiła się potrzeba kontynuacji prac w oparciu o nowe memorandum, które podpisali dzisiaj ministrowie zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy.

Nadrzędnym celem całej inicjatywy jest zapewnienie uczciwej i przystępnej ceny leków, która będzie akceptowalna zarówno dla systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach naszego regionu, jak i dla samych pacjentów, a ponadto zapewni przemysłowi farmaceutycznemu wystarczającą zachętę do inwestowania w innowacje i produkcję leków. Ważnym i zyskującym na znaczeniu aspektem współpracy w ramach MoU jest dobrowolna wymiana informacji na temat dobrych praktyk w obszarze polityki cenowej, oceny technologii medycznych, jak i danych z procesów realizowanych w poszczególnych państwach.

- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zagranicznym partnerom oraz moim współpracownikom z Polski za ich determinację, zaangażowanie i wytrwałość. Jestem głęboko przekonany, że jest to wysiłek, który w przyszłości przyniesie pacjentom z naszych państw wymierne efekty - podsumował minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki / Ministerstwo Zdrowia / Łukasz Szumowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31