PPOZ:

Podstawowa opieka zdrowotna nie udźwignie nowych zadań

Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2018, 17:25

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2018, 17:25

W spotkaniu 22 listopada uczestniczyli m.in. przedstawiciele Centrali NFZ z prezesem Adamem Niedzielskim na czele oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski. PPOZ reprezentowali: Bożena Janicka – prezes PPOZ oraz Jarosław Król – członek zarządu PPOZ.

Prezes NFZ przedstawił plany zmian finansowo – organizacyjnych, proponując przedłużenie umów w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2019 roku, natomiast Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia ponownie przedstawiło swoje stanowisko (które nie było tematem uwzględnionym przez NFZ).

Zdaniem świadczeniodawców PPOZ najpilniejszymi do wprowadzenia są: zmiany organizacyjno – finansowe w zakresie stawki kapitacyjnej, wzrost wskaźnika w grupie wiekowej 40–65 lat, a także konieczność utrzymania e-ZLA w formie fakultatywnej oraz sfinansowania tego zadania!

Przedstawiciele obu stron wymienili liczne uwagi dotyczące aktualnej sytuacji kadrowej (deficyt lekarzy), problemów informatycznych (wadliwie działające sieci lub ich brak).

Zdaniem PPOZ – przyszłościowym rozwiązaniem problemów administracyjnych byłby asystent medyczny, ale na to konieczne są dalsze regulacje prawne, dookreślenie uprawnień, finansowania i co najważniejsze pojawienie się faktycznie takich osób.

Tematem dyskusji w Centrali NFZ było także funkcjonowanie druków ZUS ZLA/zaświadczeń lekarskich w świetle zawierania umów z NFZ.

PPOZ przedstawiło stanowisko Rady Powiatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, m.in. w kwestii wystawiania zaświadczeń Mz/L-1.

Jeden z głównych punktów spotkania dotyczył informatyzacji w ochronie zdrowia. Przedstawiciele Centrali NFZ podkreślili konieczność jej wdrożenia również w podstawowej opiece zdrowotnej i sytuacji finansowej NFZ.

… – Stoimy na stanowisku, że w przyszłości jest to dobry kierunek, jednak w tej chwili w związku z ekstremalnie trudną sytuacją organizacyjno – finansowo - kadrową sprawne wdrożenie zarówno informatyzacji, jak i innych zadań jest w podstawowej opiece zdrowotnej całkowicie niemożliwe! Pierwszym i podstawowym krokiem powinno być wzmocnienie organizacyjne, finansowe oraz kadrowe (lekarz, pielęgniarka, asystent medyczny…). Do czasu poprawy zniżkowych zasobów proponowane rozwiązania nie mają szansy na realizację – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Dialog na temat proponowanych zadań, jak i kondycji w podstawowej opiece zdrowotnej, która według PPOZ – nie jest w stanie ich udźwignąć! trwa od dłuższego czasu. Niestety, mimo licznych spotkań nie doszło do porozumienia między stronami. Tymczasem lekarze PPOZ przypominają, że już 30 listopada upływa termin zawarcia obecnych umów w poz! Co będzie dalej?

…- Rozbieżności, które istnieją, wymagają dalszych prac! Podczas spotkania w Centrali NFZ wymieniliśmy się stanowiskami. Wypracowanie konsensusu jest podstawą prawidłowego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, gwarantującej bezpieczeństwo pacjentom – podkreślają lekarze PPOZ.


Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz / lekarze PPOZ / NFZ / poz / podstawowa opieka zdrowotna / Bożena Janicka / Adam Niedzielski / Maciej Miłkowski / Jarosław Król / porozumienie pracodawców ochrony zdrowia / Stawka kapitacyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31