Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego wybrał Zarząd

Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2022, 09:03

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2022, 09:03

Prezesem pozostaje Krzysztof Kopeć, a funkcje wiceprezesów sprawować nadal będą Katarzyna Dubno, Barbara Misiewicz-Jagielak i Grzegorz Rychwalski. Związek zrzesza kilkanaście największych działających w Polsce firm farmaceutycznych, które dostarczają prawie połowę kupowanych w aptekach leków refundowanych.

PZPPF zarejestrował swoją działal­ność 2 września 2002 r. Od tej pory reprezentuje kilkunastu wiodą­cych krajowych producentów leków. Zabiega o wprowadzanie racjo­nalnych rozwiązań w zakresie reje­stracji i refundacji leków zapewniają­cych polskim pacjentom dostęp do nowoczesnej farmakoterapii.

- Promu­jemy regulacje prawne zapewniające przejrzystość systemu i zgodność z prawem UE, które uwzględniają uwarunkowania ekonomiczne systemu ochrony zdrowia i konieczność zwiększania produkcji leków w Polsce. Wspieramy uczciwą konkurencję na rynku leków oraz prze­strzeganie Kodeksu Etycznego w za­kresie działań marketingowych. Pozostajemy aktywnym członkiem dialogu dotyczącego kształtu systemu ochrony zdrowia w Polscemówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Krajowi Producenci leków stanowią podstawę bezpieczeństwa lekowego kraju dostarczając co drugi kupowany w polskiej aptece lek refundowany. Eksperci twierdzą jednak, że to za mało. Dlatego Związek zabiega o wdrożenie narzędzi zachęcających do lokowania produkcji farmaceutyków na terenie Polski, co uniezależni nasz kraj lekowo.

Udowodniliśmy w trakcie pandemii, że w czasie kryzysów jesteśmy odpowiedzialnym partnerem Rządu gotowym dołożyć wszelkich starań, aby Polakom nie zabrakło leków. Warto wspierać rozwój produkcji leków w Polsce, bo gwarantuje to suwerenność naszego kraju w tym obszarze – mówi Barbara Misiewicz- Jagielak, wiceprezes PZPPF.

Krajowi producenci leków opracowują i wdrażają na nasz rynek leki nieprodukowane dotychczas w Polsce, których potrzebują miliony Polaków. Rozpoczęcie produkcji takich leków wymaga specjalistycznych kompetencji, doświadczenia, know-how, wysoko wykwalifikowanej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe kadry oraz nowoczesnych zakładów i jest działalnością innowacyjną. Krajowa branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce (GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020”) i od lat klasyfikuje się w pierwszej trójce liderów innowacji.

Krajowe firmy przeznaczają na badania i rozwój niemal 50% swoich zysków. Zatrudniają znakomicie wykształcony personel i współpracują z krajowymi naukowcami i ośrodkami naukowymi. Dają nie tylko dobrze płatne miejsca pracy, ale i możliwość rozwoju i nabywanie wysokich kompetencji. A co najważniejsze, kompetencje te zostają w kraju – podkreśla Katarzyna Dubno, wiceprezes PZPPF.

Krajowi Producenci Leków przyczyniają się też do zwiększania dostępności leczenia biologicznego, która w Polsce jest jedną z najbardziej ograniczonych w UE. Tymczasem lepszy dostęp do terapii biologicznych to nie tylko korzyść dla pacjentów. Pozwoliłby też krajowym firmom na zwiększanie inwestycji w dynamicznie rozwijającą się biotechnologię oferującą terapię chorób, z których leczeniem do tej pory sobie nie radziliśmy.

Źródło: PZPPF

- Aby dogonić Europę i osiągnąć 20-30% poziom odsetka pacjentów leczonych lekami biologicznymi w chorobach autoimmunizacyjnych, należy udostępnić ich ordynację nie tylko w szpitalach, ale i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz refundację apteczną z jednoczesnym utrzymaniem obecności tychże leków w programach lekowych – wskazuje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Krajowi Producenci Leków / PZPPF / Krzysztof Kopeć / Barbara Misiewicz-Jagielak / Grzegorz Rychwalski / Katarzyna Dubno / Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30