Porada pielęgniarska czy żart ministra zdrowia?

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2019, 15:38

162319807 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 28 marca 2019, 15:38

22 marca 2019 roku w BIP RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W związku z tym Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiła w liście do ministra zdrowia swoje zastrzeżenia i uwagi.

Krystyna Ptok zwraca uwagę na to, że MZ i NFZ nie zakłada zwiększenia finansowania, ani żadnego dodatkowego finansowania tego świadczenia gwarantowanego. Skutek wzrostu finansowania świadczeń gwarantowanych AOS w 10 kolejnych latach wynosi zero złotych. MZ zakłada jedynie, że jednostkowy koszt porady pielęgniarskiej płacony przez NFZ będzie wynosił ok. 8,-zł., a jedyne zmiany finansowania ograniczą się do zmiany w kolejnych planach finansowych NFZ, który zmniejszał będzie ilość porad lekarskich, a stopniowo zwiększał ilość porad pielęgniarskich i położniczych.

- Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu zmian stwierdza, że wprowadzenie porady pielęgniarskiej i położniczej jest realizacją postulatów OZZPiP zawartych w Porozumieniu z dnia 09.07.2018 r. Treść § 1 ust. 6 stanowi, że minister zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie nie później niż od 01. 01. 2019 r. tzw. porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, po zasięgnięciu opinii OZZPiP i NIPP. Przypominamy, że w lipcu 2018 r. związek zawodowy nie miał wpływu na treść tego zapisu, który jest bardzo ogólny, bowiem Ministerstwo Zdrowia nie wiedziało wówczas jaki ma być zakres tych porad oraz w jakich rodzajach świadczeń, ani nie potrafiło podać wyceny jednostkowej takiego świadczenia. Na negocjacjach były nam przedstawiane jedyne ogólne założenia wprowadzenia nowego rodzaju świadczenia gwarantowanego, który miał być oddzielnie finansowany przez NFZ.

Nasze zaniepokojenie wywołuje sporządzona przez Ministerstwo Zdrowia Ocena Skutków Regulacji. W OSR czytamy, że wobec nowej możliwości kontraktowania przez NFZ nowego świadczenia gwarantowanego z roku na rok będzie następować stopniowa migracja porad specjalistycznych udzielanych przez lekarzy do pielęgniarek i położnych. MZ szacuje, że w pierwszym roku migruje ok. 3 % porad, w II roku – 5% , w III roku – 7 %. Jednocześnie OSR nie przewiduje żadnych skutków finansowych tej migracji. MZ i NFZ nie zakłada zwiększenia finansowania ani żadnego dodatkowego finansowania tego świadczenia gwarantowanego. Skutek wzrostu finansowania świadczeń gwarantowanych AOS w 10 kolejnych latach wynosi 0. Zł. MZ zakłada jedynie, że jednostkowy koszt porady pielęgniarskiej płacony przez NFZ będzie wynosił ok. 8,-zł., a jedyne zmiany finansowania ograniczą się do zmiany w kolejnych planach finansowych NFZ, który będzie zmniejszał ilość porad pielęgniarskich, a stopniowo zwiększał ilość porad pielęgniarskich i położniczych. W ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych MZ i NFZ, zaniżając stawkę jednostkowej wyceny porady pielęgniarskiej i położniczej do 8, zł., albo będą wymagać od naszej grupy zawodowej udzielania za te same środki finansowe liczbowo większej ilości porad, albo wręcz ukrywają zamiar zmniejszenia finansowania porad lekarskich i pielęgniarsko-położniczych w AOS.

Co oznacza zapis w uzasadnieniu, że przekazanie tych świadczeń do pielęgniarek i położnych z całą pewnością zwiększy prestiż zawodu? W praktyce to lekarze zatrudnieni w AOS w każdym roku odczują zmniejszoną potrzebę zaangażowania w udzielanie tych porad lekarskich, a pielęgniarki i położne otrzymają zwiększenie obowiązków służbowych. Ministerstwo Zdrowia w zupełnie inny sposób w lipcu 2018 r. przedstawiało nam plany wprowadzenia porady pielęgniarskiej i położniczej. Ta indywidualna porada pielęgniarska i położnicza miała być dodatkowo i oddzielnie kontraktowana i finansowana. Za wykonanie tej porady pielęgniarka i położna miała mieć możliwość otrzymania wzrostu wynagrodzenia od swojego świadczeniodawcy, który miał otrzymać wyższy kontrakt - czytamy w treści listu.

Więcej: TU

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / Krystyna Ptok
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30