Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Pracy Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa pracowników

Fot. Getty Images/iStockphoto
15 stycznia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas i Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podpisali porozumienie o współpracy.
Medexpress 2020-01-16 12:38

– Pracownicy muszą być bezpieczni, to nasz wspólny cel i zadanie, to kolejne nasze porozumienie, działamy wspólnie – powiedział Główny Inspektor Sanitarny.

Celem porozumienia jest kontynuowanie efektywnej współpracy w obszarze wymiany doświadczeń między Inspekcjami, dążąc do maksymalnego
wyeliminowania dublowania działań w zakresach nadzoru nad warunkami pracy, które są zbieżne dla PIP i PIS. Dotyczy to w szczególności rozpoznawania zagrożeń zawodowych,również w zakresie czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, oceny ryzyka zawodowego i stosowania środków go ograniczających.

Źródło: GIS

PDF

Zobacz także