Powołano zespół, który opracuje projekt strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022-2027

W Dz. U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego.
Medexpress 2021-07-12 08:08

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
c) Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d) Marian Mackiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia,
e) Adam Wichniak, kierownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii;
f) Dorota Mańkowska, główny specjalista Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w Wydziale Świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
g) Katarzyna Luchowska, główny specjalista Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji, Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji;
3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata
2022-2027.

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw
zdrowia projektu, o którym mowa w § 3, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: mZ

PDF

Zobacz także