Powołano zespół, który opracuje projekt strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022-2027

Medexpress

Opublikowano 12 lipca 2021, 08:08

Medexpress

Opublikowano 12 lipca 2021, 08:08

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
c) Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d) Marian Mackiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia,
e) Adam Wichniak, kierownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii;
f) Dorota Mańkowska, główny specjalista Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej
w Wydziale Świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
g) Katarzyna Luchowska, główny specjalista Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji, Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji;
3) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata
2022-2027.

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw
zdrowia projektu, o którym mowa w § 3, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: mZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / Miisterstwo Zdrowia / reforma psychiatrii
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31