Powstanie Fundusz Edukacji Zdrowotnej?

Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2019, 07:53

Pixabay
Medexpress

Opublikowano 26 kwietnia 2019, 07:53

Bartłomiej Chmielowiec koncepcję Funduszu Edukacji Zdrowotnej, wzorowanego na Funduszu Edukacji Finansowej (FEF powstał na podstawie ustawy uchwalonej w zeszłym roku, jeszcze nie rozpoczął faktycznej działalności) przedstawił w środę, podczas III Kongresu Patient Empowerment w Warszawie.


Fundusz miałby koordynować i wspierać organizację kampanii edukacyjnych, informacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz popularyzujących wiedzę o zdrowiu.


Rzecznik Praw Pacjenta chciałby, by FEZ był finansowany z kar, nakładanych m.in. przez ministra zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Państwową Inspekcję Sanitarną. - Dzięki temu pieniądze nie znikałyby w czeluściach budżetu, a pomogły wesprzeć profilaktykę i organizację edukacji zdrowotnej w sposób skoordynowany i całościowy – podkreślał Chmielowiec, dodając, że nie ma potrzeby powoływania odrębnej instytucji, bo koordynacją działań Funduszu mógłby zająć się np. NIZP-PZH – dodał Rzecznik.


Taka edukacja prozdrowotna jest potrzebna, przekonywał RPP, jeśli chcemy realnie mówić o współodpowiedzialności obywateli za swoje zdrowie. Pacjenci – obecni i potencjalni – mają bowiem nie tylko swoje prawa, na których straży stoją przepisy i instytucje, m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, ale też obowiązki, czy też powinności. - Prawa pacjenta są dla mnie najważniejsze, staram się czuwać nad ich przestrzeganiem, reagować wszędzie tam, gdzie sytuacja tego wymaga, inicjować zmiany legislacyjne. Z drugiej, mamy obowiązki – podkreślał Bartłomiej Chmielowiec.


Chodzi przede wszystkim o to, by również obywatele zdawali sobie sprawę, że ich również dotyczy maksyma: „po pierwsze nie szkodzić”, i powstrzymywali się od działań zagrażających zdrowiu. Ale również o dobrą współpracę, gdy stan zdrowia sprawia, że konieczna jest pomoc lekarza. Jeśli bowiem pacjenci chcą być traktowani podmiotowo – a chcą – muszą również zachowywać się w sposób odpowiedzialny. Na przykład przekazywać lekarzowi (personelowi medycznemu) komplet informacji na temat swojego stanu zdrowia, przyjmowanych medykamentów, nawyków (diety, aktywności fizycznej, używek). - Partnerstwo oznacza przyjęcie współodpowiedzialności za proces leczenia, czyli stosowanie się do lekarskich zaleceń, regularne przyjmowanie zapisanych leków, zmiany w trybie życia – podkreślał Chmielowiec.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rzecznik praw pacjenta / RPP / Bartłomiej Chmielowiec / Fundusz Edukacji Zdrowotnej
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31