Powstanie Kodeks dobrych praktyk zarządzania szpitalami

Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2020, 07:23

Fot. Wojciech Górski
Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2020, 07:23

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Polska Federacja Szpitali pracują nad projektem, który ułatwi zarządzającym szpitalami podejmowanie lepszych decyzji zarządczych, dzięki prostszemu dostępowi do sprawdzonych rozwiązań. - Zbiór dobrych praktyk zarządczych pochodzi ze szpitali, które dzięki tym rozwiązaniom poprawiły swoją efektywność i skuteczność – przekonywał we wtorek podczas konferencji prasowej prezes NFZ, Adam Niedzielski. Jego zdaniem taki zbiór „podpowiedzi” będzie istotnym wsparciem dla dyrektorów szpitali i da szansę na poprawę efektywności w skali mikro. Zdaniem prezesa Funduszu właśnie organizacja i zarządzanie stanowią szansę na poprawę systemu, choć w ostatnim czasie dyskusje skoncentrowały się na zwiększaniu nakładów. – Trochę zszedł na boczny tor temat pracy nad efektywnością – powiedział.

Na stronie internetowej NFZ opublikowano już przykłady dobrych praktyk zarządczych w placówkach medycznych (w obszarze zarządzania ogólnego, dobrych praktyk kadrowych, IT, dobrej praktyki w organizacji części medycznej szpitala czy innowacji). Kolejne placówki również mogą zgłaszać swoje przykłady dobrych praktyk.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali, prof. Jarosław Fedorowski, wyjaśniał że zbiór praktyk ma być bazą do utworzenia Kodeksu dobrych praktyk. - Mamy obecnie obszerny zbiór dobrych praktyk zarządczych. Docelowo będziemy dążyć do stworzenia kodeksu w pełnym tego słowa znaczeniu - stwierdził.

Joanna Szyman, prezes zarządu szpitala na Klinach w Krakowie podkreślała, że efektywność ma znaczenie nie tylko dla wyników ekonomicznych, ale także dla efektywności leczenia i satysfakcji pacjentów. - Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentacji. Na jednym dokumencie oszczędzamy 15 minut. Unikamy błędów, oszczędzamy zasoby. Inna praktyka, która przyniosła korzyści, to wdrażanie nowych technologii. To przełożyło się na skrócenie pobytu pacjentów w szpitalu i liczbę reoperacji - wyliczała. To zaś oznacza korzyści zarówno dla chorych jak i lekarzy (i szerzej – personelu), których potencjał jest lepiej wykorzystywany.

Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, relacjonował korzyści z wdrożenia zespołu szybkiego reagowania, którego zadaniem jest zabezpieczenie pacjentów różnych oddziałów w sytuacjach gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. W skład zespołu wchodzą lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w OIOM. Zespół reaguje na sygnały z oddziałów i na miejscu podejmuje czynności medyczne dla stabilizacji i poprawy stanu zdrowia pacjentów. Takich interwencji w opolskiej placówce było już około dwustu, średnio – osiem miesięcznie. - Skuteczność tych interwencji to 90 procent. Udaje się ustabilizować pacjentów w oddziałach i nie ma potrzeby przenoszenia ich do OIOM. Z kolei pacjenci w uzasadnionych przypadkach, po zabezpieczeniu przez zespół, szybko tam trafiają.

Prezes NFZ deklaruje, że dobre praktyki, które zostaną wypracowane i wpisane do powstającego Kodeksu dobrych praktyk zarządczych, powinny stać się standardami i być wykorzystywane także przy procedurze akredytacyjnej. Fundusz rozważy też – w przyszłości - możliwość gratyfikacji finansowej dla tych szpitali, które będą wdrażały dobre praktyki w zakresie zarządzania.

- Na razie chcemy zbudować kodeks dobrych praktyk i przekonać, że idea dobrego zarządzania, niezależnie jak jest premiowana, prowadzi do poprawy efektywności jednostki. Premiować finansowo będziemy dopiero, gdy standardy będą powszechnie akceptowane - podkreślił.

NFZ zachęca na stronie Akademia NFZ (https://akademia.nfz.gov.pl/zarzadzaniedobrepraktyki/) do zgłaszania przez dyrektorów dobrych rozwiązań, które zostały w szpitalach wdrożone i które uznają za warte upowszechnienia.

Jak wyjaśnia NFZ, dobra praktyka zarządcza to taka, która:
• jest już stosowana w szpitalu;
• przyczynia się do lepszego zarządzania placówką oraz poprawy jakości i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
• jest możliwe jej zastosowanie w innych podmiotach leczniczych;
• jest zgodna z prawem, etyką i dobrymi obyczajami;
• przynosi realne efekty.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / kodeks dobrych praktyk / Polska Federacja Szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31