POZ: wzrost stawek za świadczenia rozliczane na podstawie cen jednostkowych

Przedstawiciele POZ spotkali się z prezesem NFZ w sprawie zmian w warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w roku 2016.
Medexpress 2016-06-16 08:00

Prezes NFZ spotkał się z przedstawicielami Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, a także Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”.

Spotkanie stanowiło kontynuację uzgodnień w sprawie postulatów zgłoszonych przez ww. organizacje świadczeniodawców dotyczących zmian w warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w roku 2016.

W trakcie spotkania z PPOZ ustalono wzrost stawek za świadczenia rozliczane na podstawie cen jednostkowych. Nie uzyskano porozumienia w sprawie współczynników dla poszczególnych grup wiekowych.

W trakcie spotkania:

1. Poczyniono dalsze ustalenia dotyczące wzrostu nakładów finansowych w grupach: 40-65 lat, 65-75 lat, powyżej 75 r.ż.

Ustalono również wzrost finansowania dotyczący świadczeń jednostkowych (lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej,….) zgodnie z inflacją.

2. Omówiono również podjęcie dalszych prac w zakresie CHUK, POCHP ze spirometrią i innych zmian w poz. Tematy te będą omawiane i negocjowane w okresie lipiec - wrzesień 2016.

3. Omówiono sytuacje finansową roku 2016 i ewentualnych zmian w roku 2017.

Z kolei na spotkaniu z FZPOZ PZ przedstawiona przez p.o. prezesa Funduszu propozycja wzrostu wartości współczynników korygujących od 1 września 2016 r. nie została przyjęta. W chwili obecnej nie ustalono terminu kolejnego spotkania.

Źródło: NFZ/PPOZ

PDF

Zobacz także