Prof. Jarosław Kaźmierczak rezygnuje z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii

Medexpress

Opublikowano 02 lutego 2022, 16:26

Medexpress

Opublikowano 02 lutego 2022, 16:26

Prof. Jarosław Kaźmierczak zrezygnował z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii. Funkcję objął w 2014 r., zastępując prof. Grzegorza Opolskiego.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

• medycyny,

• farmacji,

• innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

• towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,

• odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Zadania konsultantów krajowych

Konsultanci krajowi:

• inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;

• prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;

• doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;

• opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;

• opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ/PTK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kardiologia / konsultant krajowy / Jarosław Kaźmierczak
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31