Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym skierowany do pierwszego czytania

Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2021, 09:09

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2021, 09:09

Projekt rządowy został złożony w Sejmie na początku sierpnia, po kilku miesiącach prac (minister Adam Niedzielski zapowiedział powołanie Funduszu Kompensacyjnego wiosną). Jednak od tego czasu marszałek Sejmu nie skierowała go do pierwszego czytania. Powodem, nieoficjalnie, były kontrowersje w samym klubie PiS, dotyczące zupełnie innej kwestii, również ujętej w nowelizacji, czyli wzmocnienia kontroli nad zgłaszaniem odmów szczepień do inspekcji sanitarnej – część posłów PiS uważa, że rodzice powinni mieć prawo do decydowania o szczepieniu – lub nieszczepieniu – dzieci a już na pewno dotychczasowe rozwiązania dotyczące postępowań w sprawie odmów szczepień są wystarczające.

Aby powołanie Funduszu Kompensacyjnego mogło się stać faktem, wyjęto więc z projektu rządowego tylko artykuły dotyczące jego powołania – i posłowie PiS zgłosili nowy, poselski projekt. Jego pierwsze czytanie wiceminister Waldemar Kraska zapowiedział w środę podczas debaty sejmowej nad stanem walki z pandemią COVID-19 na 8 grudnia.

Projekt zakłada, że gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni) zaszczepionemu będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne.

Osoby, które doznają poważnego NOP będą mieć możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r., i pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od 1 stycznia 2023 r. Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości hospitalizacji.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia / działania niepożądane / NOP / Fundusz Kompensacyjny / Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30