Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej przyjęty przez Komisję Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 13 wrzesnia 2022, 15:03

Medexpress

Opublikowano 13 wrzesnia 2022, 15:03

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, diagności laboratoryjni nie mają obecnie możliwości wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Nowe przepisy mają to umożliwić. Tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania prac z zakresu medycyny laboratoryjnej w laboratorium będą, oprócz diagnostów laboratoryjnych, również m.in. i lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii albo diagnostyki laboratoryjnej.

Ożywioną dyskusję wywołały zapisy, odnoszące się do wprowadzenia mającego obowiązywać do 2028 roku okresu przejściowego, w którym osoby po kierunkach takich jak biologia czy chemia będą mogli wykonywać zawód diagnosty po uzupełnieniu wykształcenia o studia podyplomowe.

– Jedną z istot ustawy o medycynie laboratoryjnej jest to, by analityka medyczna była faktycznie zawężona do zawodów osób, które kończą taki kierunek. Co więcej, w tej chwili żadna uczelnia nie prowadzi takich studiów podyplomowych – zauważyła poseł Elżbieta Gelert z Koalicji Obywatelskiej.

– To może budzić pewne wątpliwości z perspektywy osób wykonujących ten zawód. Według nas ten okres przejściowy powinien być jednak zachowany, byśmy nie pozbawiali nikogo możliwości uzupełnienia wykształcenia – argumentował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

– Charakter pięcioletnich, ciężkich studiów, jakie kończą diagności analityczni odbiega znacznie od tej wiedzy, która jest przekazywana studentom biologii czy chemii. Nasz komisja ma dbać o to, by polskiego pacjenta obsługiwali kompetentni ludzie, by pacjenci byli bezpieczni – dodawał wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Rajmund Miller z KO.

Ostatecznie, proponowana przez posłów KO poprawka, polegająca na wykreśleniu takich zapisów została odrzucona.

Zgodnie z planowaną ustawą diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego. W projekcie ustawy przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa.

Projekt ustawy doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty oraz doprecyzowuje zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach. Zgodnie z proponowanymi przepisami mają powstać mechanizmy skutecznego pociągania do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód diagnosty laboratoryjnego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

sejmowa komisja zdrowia / medycyna laboratoryjna / projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30