Projekt zarządzenia NFZ: przezcewnikowa trombektomia mechaniczna

Medexpress

Opublikowano 12 lipca 2019, 08:00

Fot. Wojciech Górski
Medexpress

Opublikowano 12 lipca 2019, 08:00

W przedmiotowym zarządzeniu w § 1 pkt 1 zaktualizowano metrykę rozporządzenia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Powyższa nowela zwiększyła liczbę realizatorów programu pilotażowego.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie § 7 ust. 1 dotyczącego okresu zobowiązania finansowego.

Modyfikacja przepisu ma na celu umożliwienie zawarcia umowy w sposób elastyczny, tak aby można było dokonać tej czynności po dniu 1 grudnia 2018 r.

Ponadto, dokonano zmiany w załączniku nr 3 – wniosek o zawarcie umowy, którego forma została uproszczona i dostosowana do świadczenia opieki zdrowotnej, tj. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prezes NFZ / udar / pilotaż / trombektomia mechaniczna / projekt zarządzenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30