Projekt zarządzenia NFZ: przezcewnikowa trombektomia mechaniczna

Fot. Wojciech Górski
Projekt zarządzenie przedstawiony przez prezesa NFZ zmienia zarządzenie odnośnie pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.
Medexpress 2019-07-12 08:00

W przedmiotowym zarządzeniu w § 1 pkt 1 zaktualizowano metrykę rozporządzenia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Powyższa nowela zwiększyła liczbę realizatorów programu pilotażowego.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie § 7 ust. 1 dotyczącego okresu zobowiązania finansowego.

Modyfikacja przepisu ma na celu umożliwienie zawarcia umowy w sposób elastyczny, tak aby można było dokonać tej czynności po dniu 1 grudnia 2018 r.

Ponadto, dokonano zmiany w załączniku nr 3 – wniosek o zawarcie umowy, którego forma została uproszczona i dostosowana do świadczenia opieki zdrowotnej, tj. leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także