Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia rozwiązana

Źródło: MZ
W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
Medexpress 2020-05-12 16:59

Zgodnie z nowy zarządzeniem, traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy MZ.

Rada Naukowa doradzała ministrowi zdrowia w sprawach związanych m.in. z rozwojem nauk medycznych czy kształceniem w zawodach medycznych, przygotowywała także różnego rodzaju opinie.
Członków rady powoływał minister zdrowia, wybierając ich spośród autorytetów z różnych dziedzin medycyny.

W ostatnim składzie Rady znaleźli się:
1) Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Przewodniczący;
2) Prof. dr hab. Leszek Pączek – Zastępca Przewodniczącego;
3) Prof. dr hab. Sławomir Majewski – Sekretarz;
4) Prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska;
5) Prof. dr hab. Maciej Banach;
6) Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka;
7) Dr n. med. Piotr Burda;
8) Prof. dr hab. Anna Dobrzańska;
9) Dr hab. Robert Gałązkowski;
10) Dr hab. Agnieszka Gniadek;
11) Prof. dr hab. Stanisław Góźdź;
12) Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki;
13) Prof. dr hab. Jacek Imiela;
14) Dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus;
15) Prof. dr hab. Jacek Jassem;
16) Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko;
17) Dr hab. Joanna Jędrzejczak;
18) Prof. dr hab. Piotr Knapik;
19) Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa;
20) Prof. dr hab. Krzysztof Kusza;
21) Prof. dr hab. Marek Krawczyk;
22) Prof. dr hab. Maciej Krzakowski;
23) Prof. dr hab. Witold Lukas;
24) Dr n. o zdrow. Jarosław Madowicz;
25) Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz;
26) Prof. dr hab. Maciej Małecki;
27) Prof. dr hab. Bohdan Maruszewski;
28) Mgr Marek Maślanka;
29) Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec;
30) Prof. dr hab. Wojciech Noszczyk;
31) Prof. dr hab. Grzegorz Opolski;
32) Prof. dr hab. Stanisław Radowicki;
33) Prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah;
34) Prof. dr hab. Bolesław Samoliński;
35) Dr n. med. Dariusz Sarti;
36) Prof. dr hab. Henryk Skarżyński;
37) Prof. dr hab. Krzysztof Sodowski;
38) Prof. dr hab. Elżbieta Starosławska;
39) Prof. dr hab. Marian Sygit;
40) Prof. dr hab. Krzysztof Szaflik;
41) Prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz;
42) Prof. dr hab. Jan Tylka;
43) Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
44) Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz;
45) Prof. dr hab. Witold Zatoński;
46) Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski.”;

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także