RPD: Leczenie dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna ciągle ograniczone

Alicja Dusza

Opublikowano 30 wrzesnia 2016, 09:22

86529900 Fot. Thinkstock/Getty Images
Alicja Dusza

Opublikowano 30 wrzesnia 2016, 09:22

W wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła Michalak podtrzymał formułowaną już wcześniej opinię, że prawo tej grupy dzieci do nowoczesnego, optymalnego leczenia jest ograniczone.

W lipcu br. rzecznik praw dziecka apelował do MZ o jak najszybsze zapewnienie dostępu dzieciom i młodzieży do leczenia biologicznego. Podkreślał, że mali pacjenci nie powinni ponosić kosztów nieumiejętności porozumienia się świadczeniodawcy, płatnika i producenta leku w sprawie leczenia.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznikowi została przekazana jedynie lista leków refundowanych możliwych do stosowania w leczeniu oraz wskazane obowiązujące przepisy prawa.

- To za mało. Dzieci chore na chorobę Leśniowskiego – Crohna, oporne na leczenie standardowe powinny być leczone, i to możliwie jak najwcześniej, z zastosowaniem leków biologicznych. To terapia nowoczesna, w przeważającej liczbie przypadków skuteczna, gdyż zapewniająca remisję choroby. Pozwala na powrót do normalnych warunków życia, umożliwia regularne uczęszczanie do szkoły, zapobiega bądź przesuwa w czasie konieczności poddania się leczeniu operacyjnemu. Koszty leczenia – na co wskazują specjaliści – nie przekraczają możliwości finansowych Państwa – tłumaczy Marek Michalak.

Ograniczona dostępność dzieci do leczenia biologicznego skutkuje często koniecznością wykonania okaleczającej dziecko operacji proktokolektomii, z jej wszystkimi odległymi następstwami. Takie rozwiązanie z punktu widzenia dobra dziecka jest nie do przyjęcia.

Źródło: RPD

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

marek michalak / RPD
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31