Ryzyko działań niepożądanych – komunikaty CMDh/EMA – część II

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 03 sierpnia 2016, 08:22

Fot. Jacek Persa
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 03 sierpnia 2016, 08:22

Diclofenacum/nazwa handlowa :Akis, Diclac, Dicloratio, Diclo Duo, Dicloreum, Difadol, Glimbax, Itami, Majamil, Naclof, Naklofen, Olfen, Veral, Viklaren, Voltaren/przeciwzapalny, aktywny inhibitor cyklooksygenazy.

Źródło : EMA/474641/2016

Nie dotyczy aerozoli do stosowania w jamie ustnej i roztworów do płukania jamy ustnej.

Występuje zwiększone ryzyko krwotoku u pacjentów przyjmujących równocześnie diklofenak z lekami przeciwzakrzepowymi.

Pojawiają się przypadki niedokrwiennego zapalenia okrężnicy. Pacjent, który zauważy u siebie łagodnie bolesne skurcze i tkliwość brzucha, rozpoczynające się po przyjmowaniu diklofenaku, po których wystąpią krwawienia z odbytu lub krwawa biegunka w ciągu 24 godzin od pojawiających się bólów brzucha winien odstawić lek i rozmawiać z lekarzem.

W związku z ryzykiem wystąpienia ciężkiego zakażenia w tym martwiczego zapalenia powięzi zaleca się bezwzględne przestrzeganie zaleceń z charakterystyki produktu leczniczego dotyczących wykonywania wstrzyknięć domięśniowych form diklofenaku.

Meropenemum/nazwa handlowa: Merinfec, Meronem, Meropenem, Nableran/antybiotyk.

Źródło : EMA/400367/2016

Antybiotyku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią, chyba że spodziewane korzyści dla matki przeważają ryzyko dla dziecka.

Meropenemum może wywoływać zaburzenia skóry i tkanki podskórnej z częstością nieznaną.

Wywołuje Zespół Osutki Polekowej / ang DRESS Syndrome /- wielonarządowe zaburzenia na tle nadwrażliwości z eozynofilią i objawami układowymi.

Dr n farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31