Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada nietypowe kontrole szpitali psychiatrycznych

Medexpress

Opublikowano 13 pazdziernika 2020, 08:31

Medexpress

Opublikowano 13 pazdziernika 2020, 08:31

Bezpieczeństwo pacjentów przebywających w placówkach długoterminowej opieki medycznej jest jednym z priorytetów Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych objęci są całodobową opieką lekarską i pielęgniarską. Chorzy przebywają w tych placówkach długotrwale, często bez wsparcia rodzinnego czy środowiskowego.

Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego systematycznie wizytują m.in. zakłady długoterminowej opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym. Takie wizyty mają charakter wspierający pacjentów, edukacyjny ale także kontrolny i sprawdzający placówkę pod kątem prawidłowo sprawowanej opieki nad pacjentami. Czynności sprawdzające, prowadzone przez Rzeczników prowadzone są z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Placówki o profilu psychiatrycznym opiekują się bowiem pacjentami, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnego, całodobowego nadzoru i zapewnienia bezpiecznych warunków leczenia.

W ostatnim czasie po otrzymaniu informacji o możliwych nieprawidłowościach w opiece nad pacjentami w jednej z takich placówek, ze względu na tryb udzielania pacjentom świadczeń całodobowo, Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego odwiedzili ją w godzinach nocnych. Była to niezapowiedziana wizyta, która rozpoczęła się o godzinie 21 i miała na celu zweryfikowanie sposobu sprawowania opieki nad pacjentami. Pracownicy Biura sprawdzili, czy ilość osób sprawujących opiekę nad seniorami jest zgodna z deklaracjami oraz czy pacjenci na czas snu są odpowiednio zabezpieczeni np. przed wypadnięciem z łóżka. Rzecznicy rozmawiali z pacjentami, którzy jeszcze nie spali jak i personelem, który mimo początkowego zaskoczenia porą odwiedzin, wykazał się zrozumieniem i gotowością do wsparcia dla swoich podopiecznych. Po zakończonej wizycie, Rzecznicy poinformowali kierownika podmiotu leczniczego o pozytywnej ocenie przestrzegania praw pacjenta, dokonanej w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Odwiedziny szpitali psychiatrycznych w godzinach wieczornych, a nawet nocnych, jak również w dni wolne od pracy staną się stałym działaniem Rzecznika Praw Pacjenta podejmowanym w celu weryfikacji stopnia przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów przebywających w placówkach całodobowej opieki medycznej.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpital psychiatryczny / RPP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30