Stanowisko GIF-u nt. odwołania zespołu do spraw fałszowania leków

Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2021, 11:16

Źródło: GIF
Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2021, 11:16

Główny Inspektor Farmaceutycznego wydał oświadczenie dotyczące decyzji ministra zdrowia o odwołaniu zespołu do spraw fałszowania i nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Podkreślił, że podobnie jak inne organy, wchodzące wcześniej w skład zespołu, wciąż będzie kontynuował walkę o dobro i zdrowie pacjentów.

Problem obrotu sfałszowanymi lekami jest w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym dobrze rozpoznany. Zidentyfikowaliśmy obszary ryzyka i wyszliśmy im naprzeciw, wprowadzając szereg rozwiązań mających przeciwdziałać nieuczciwym praktykom w tym zakresie – napisał w swoim oświadczeniu GIF.

W dalszej części Główny Inspektor Farmaceutyczny wymienił narzędzia i przepisy są aktualnie dostępne w walce z nielegalnymi praktykami na rynku farmaceutycznym.

Do rozwiązań chroniących pacjentów przez fałszywymi lekami należą m.in. przepisy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r, nakładające obowiązek serializacji leków, przed wprowadzeniem ich na rynek. Oprócz tego został wdrożony system weryfikacji autentyczności leków KOWAL, który pomaga eliminować z łańcucha dystrybucyjnego sfałszowane leki, a także zwiększa transparentność na rynku farmaceutycznym.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny utworzył również specjalną komórkę organizacyjną, mającą na celu walkę z obrotem fałszywymi lekami. Jest to Wydział ds. Substancji Kontrolowanych i Sfałszowanych Produktów Leczniczych w Departamencie Nadzoru. Oprócz tego GIF powołał Koordynatora ds. współpracy z organami ścigania, który ma pomagać w szybszym działaniu wydziału.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki / Główny Inspektorat Farmaceutyczny / fałszywe leki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31