Stanowisko NRPiP w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Medexpress

Opublikowano 22 maja 2019, 12:30

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 22 maja 2019, 12:30

Jest już stanowisko NRPiP w sprawie psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Zostało ono skierowane do:
• Łukasz Szumowski minister zdrowia
• Andrzej Jacyna prezes NFZ
• Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka
• Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce oraz przeprowadzane w tym zakresie badania i dane z

NFZ wskazują na bardzo niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz rosnącej liczby depresji zakończonej podejmowaniem prób samobójczych.

Wieloletnie zaniedbania i niedoszacowanie psychiatrii, skutkuje podejmowaniem krytycznych decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów psychiatrycznych. W wyniku zamykanych oddziałów zmniejsza się dostępność małoletnich pacjentów do specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując jednocześnie pogarszającą się sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług zdrowotnych.

Prezydium NRPiP nie akceptuje sytuacji, w której dzieci i młodzież podczas hospitalizacji zmuszeni są ze względu na brak łóżek leżeć na materacach położonych na podłodze. Pomimo funkcjonowania od wielu lat Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, psychiatria dzieci i młodzieży nie została priorytetowo uznana w działaniach programu.

W związku z pogarszającą się od wielu lat sytuacją dotyczącą polskiej psychiatrii dzieci i młodzieży i w trosce o młode pokolenie, NRPiP wnioskuje do ministra zdrowia o jak najszybsze rozpoczęcie działań naprawczych w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń. Domaga się, aby psychiatria dzieci i młodzieży była wpisana do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu oraz samorządów terytorialnych.

Prezydium NRPiP wnosi o zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych przez lekarzy psychiatrów dziecięcych. Z uwagi na drastyczne braki kadr medycznych w psychiatrii, wnosi również o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków pracy i płacy dla osób realizujących świadczenia zdrowotne w psychiatrii.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nipip / NRPiP / opieka psychiatryczna / psychiatria dziecięca
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28