Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka. Pielęgniarki mówią: dość!

Jak informuje TVN24.pl, w Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczął się strajk pielęgniarek. Na każdym oddziale pozostała tylko jedna pielęgniarka. Nie strajkują pielęgniarki z oddziałów intensywnej terapii, patologii noworodka i bloków operacyjnych. W CZD odwołano planowe operacje i diagnostykę. Przeprowadzane są jedynie nagłe zabiegi. Zaplanowano rozmowy z dyrekcją szpitala.

Pielęgniarki z CZD do tej pory nie otrzymały 400 zł podwyżki obiecanej w zeszłym roku.

Przypomnijmy: 14 października 2015 r. minister zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co się zmieniło?

  • nastąpiło zwiększenie kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych z 300 zł. przewidzianych obecnie tylko do 30.06.2016 r. do kwoty 400 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz w kolejnych latach 800 zł. miesięcznie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., 1200 zł. miesięcznie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. oraz 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
  • wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek w kwocie nie mniejszej niż 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2019 r. na lata następne,
  • wprowadzono – dotąd pominiętą część grupy zawodowej – tj. nastąpi wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w wysokościach i terminach jak wyżej, za wyjątkiem pierwszego wzrostu wynagrodzeń od 01.01.2016 r. (przesuniecie podwyżki o cztery miesiące),
  • nastąpiło przełamanie bardzo niekorzystnej zasady – od chwili wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, jeżeli nie dojdzie w terminie 21 do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją OZZPiP pracodawca będzie musiał podzielić uzyskane środki po równo na wszystkie uprawnione pielęgniarki i położne, natomiast dotąd obowiązywała zasada, że jeżeli nie uzgodni zasad podziału w terminie 7 dni – ma prawo samodzielnie podzielić uzyskane dodatkowe środki według własnego uznania.

Źródło: TVN24.pl/medexpress.pl/xnews

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / strajk / Centrum Zdrowia Dziecka / podwyżki dla pielęgniarek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31