Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów będą refundowane

Źródło: MZ
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy projekt obwieszczenia refundacyjnego. Jakie zmiany zostaną wprowadzone?
Medexpress 2018-06-22 14:20

W piątek podczas konferencji prasowej MZ ogłosiło projekt nowego obwieszczenia refundacyjnego. Jest ono korzystne zwłaszcza dla osób powyżej 65 roku życia, które uzyskają dostęp do szczepień przeciw grypie z odpłatnością 50 proc.

- Dostrzegamy potrzebę wzmocnienia profilaktyki pierwotnej, która wpisuje się w szeroko rozumiane badania prewencyjne. Stosowanie szczepionek jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zarażeniom wirusem grypy - powiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech. Tłumaczył, że w wyniku zmian pacjent zapłaci za szczepionkę 22 zł z groszami. - Myślę, że nie będzie to stanowiło bariery do zakupu, gdyż resztę kosztów pokryje państwo - zaznaczył. Dodał, że dzięki temu chorzy będą zabezpieczeni.

Prof. Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powiedział podczas konferencji, że refundacja szczepień dla seniorów ma dużą wartość zarówno dla pacjentów, jak i systemu ochrony zdrowia. - To mądra i dobra decyzja, gdyż największą cenę za grypę płacą osoby po 65 r. życia - powiedział. Osoby starsze są szczególnie narażone na wystąpienie powikłań i chorując na grypę najczęściej trafiają do szpitala. Zdarzają się także przypadki zgonu.

Refundacją zostanie objęta także subtancja czynna palimitynian paliperidonu, stosowana w leczeniu schizofrenii u dorosłych pacjentów.

Nowa lista refundacyjna przynosi także korzystne zmiany dla chorych na raka płuca, a także przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu C. Dodane zostaną dwie dotychczas nierefundowane substancje czynne -nintedanib w leczeniu raka płuca oraz sofosbuvirum i velpatasvirum w terapii WZW typu C.

Najmłodsi pacjenci pediatryczni, dzieci cierpiące na pierwotne niedobory odporności mogą także liczyć na pozytywne zmiany. Otrzymają oni dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej w tym wskazaniu.

W zakresie programów lekowych refundacja zostanie objęty dotychczas nierefundowany lek zawierający substancje czynne sofosbuvirum + velpatasvirum w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapia bezinterferonowa” , dzięki czemu możliwa będzie skuteczna terapia pacjentów zakażonych wszystkimi genotypami HCV.

Udostępniono kolejna opcje terapeutyczna w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów pediatrycznych. Refundacją zostanie objęta kolejna opcja terapeutyczna w tym wskazaniu - immunoglobulina ludzka normalna podawana z rekombinowaną hialuronidazą, która dotychczas była dostępna tylko w leczeniu dorosłych pacjentów.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że nie jest to jeszcze ostateczny kształt listy. - W tej chwili jeszcze trwają prace w tej kwestii - powiedział. Ostateczną wersję poznamy za dwa tygodnie.

PDF

Zobacz także