Tag: "Anna Banaszewska"

6 artykułów

Anna Banaszewska:
Pojęcie uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych na leki

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że szpital może zamówić dokładnie taki lek, jaki jest...

Anna Banaszewska:
Zmiany w prawie zamówień publicznych – co nowego czeka szpitale od 28 lipca 2016? Część II

Przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku wchodzą w życie z dniem...

Stawką jest niejeden miliard – o „ustawie z dnia 10 czerwca 2016 o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw” w innej perspektywie

To oczywiste, że każda decyzja niesie ryzyko, a brak decyzji również stanowi decyzję. Ważne...

Anna Banaszewska:
Prawa pacjenta to Twoje prawa

Każde z praw pacjenta zawarte w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje swoje...

Lepsze jest pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić zmiany w pozasądowym dochodzeniu roszczeń z tytułu...