Tag: "forum"

3 artykułów

Czy ochrona zdrowia potrzebuje ratownictwa medycznego?

Kondycja funkcjonowania opieki zdrowotnej jest widoczna jak w soczewce w systemie ratownictwa...

Dokonania, szanse, wyzwania
II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Wpływ ekonomii na rozwój i możliwości medycyny personalizowanej, to motyw przewodni II...

Radziwiłł: medycyna personalizowana to medycyna nastawiona na pacjenta

W Centrum Olimpijskim w Warszawie trwa I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.