Tag: "Forum Związków Zawodowych"

2 artykułów

Zespół Trójstronny bez Forum Związków Zawodowych

Branża Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych zawiesza swój udział w pracach Trójstronnego...

Forum Związków Zawodowych popiera pielęgniarki w kwestii wynagrodzenia minimalnego

Forum Związków Zawodowych domaga się prowadzenia rzeczywistego dialogu w ramach podzespołu...