Tag: "KIO"

3 artykułów

Anna Banaszewska
KIO doręcza wyrok bez uzasadnienia i co dalej?

Ostatnio rozwiązywaliśmy następujący problem: KIO doręczyła zamawiającemu wyrok zawierający...

Anna Banaszewska:
Skan oferty opatrzony podpisem elektronicznym to kopia czy oryginał?

Oferta opatrzona odręcznym podpisem, a następnie zeskanowana do pliku pdf i opatrzona przez tę...

Anna Banaszewska:
Pojęcie uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych na leki

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że szpital może zamówić dokładnie taki lek, jaki jest...