Tag: "Konrad Rejdak"

28 artykułów

W Polsce pacjenci z wysoką aktywnością SM zbyt późno przechodzą do drugiej linii leczenia

O zmianach w programach lekowych SM rozmawiamy z prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego...

Tydzień Pacjencki:
Jakie są oczekiwane zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Gośćmi wydania specjalnego w Tygodniu Pacjenckim są: prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego...

Polska na lawendowo w Międzynarodowy Dzień Padaczki

Na padaczkę choruje 1% populacji w wieku 20 lat i 3% populacji w wieku 75 lat. Łącznie dotyka...

Prof. Rejdak
Główny ciężar opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera spoczywa na bliskich

O diagnostyce, leczeniu i systemie opieki nad pacjentami z chorobą Alzheimera rozmawiamy z prof....

Prof. Konrad Rejdak komentuje badania nad amantadyną

Badania nad amantadyną prowadzone przez zespół prof. Konrada Rejdaka są na półmetku....

14 lutego – Dzień Chorego na Padaczkę
Jakość życia podnosi się, gdy chory na padaczkę uzyskuje remisję całkowitą

WHO szacuje, że na epilepsję cierpi na świecie ok. 50 mln osób. Choroba stanowi wielkie wyzwanie...

XXIV Zjazd PTN:
Jak nowe technologie odmieniają neurologię

Z prof. Konradem Rejdakiem, prezesem PTN, rozmawiamy o najnowszych – farmakologicznych i...

XXIV Zjazd PTN
Prof. Konrad Rejdak: Potrzeba reformy neurologii staje się paląca

Trwa XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. O wyzwaniach, jakie stoją przed tą...

Coraz częściej spotykamy pacjentów z powikłaniami neurologicznymi po przebyciu covid-19

O wyzwaniach w SM i w padaczce a także o neurologicznych powikłaniach po Covid-19 rozmawiamy z...

Szczyt Zdrowie 2021:
Lekarstwo na choroby cywilizacyjne

Pandemia przyniosła nie tylko lawinę zgonów z powodu COVID-19, ale też pogłębiła dług...

Światowy Dzień Choroby Alzheimera
Prof. Konrad Rejdak: Statystyki są przerażające

Gościem Iwony Schymalli jest prof. Konrad Rejdak, prezes elekt Polskiego Towarzystwa...

Przełomowa metoda leczenia miastenii gravis z finansowaniem ABM

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczął realizację badania klinicznego dedykowanego pacjentom z...

Prof. Konrad Rejdak: Padaczka to nie zawsze drgawki

O padaczce, jednej z najczęściej występujących chorób neurologicznych rozmawiamy z prof....

Prof. Rejdak o ciężkim przebiegu COVID-19 i możliwych mechanizmach neurologicznych

Gościem Iwony Schymalli jest prof. Konrad Rejdak, prezes elekt Polskiego Towarzystwa...

Co z tym przełomem w neurologii?

– Obserwujemy wielkie zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego naszą dziedziną, gdyż to...

SM:
Jednodniowa hospitalizacja diagnostyczna to oczekiwana zmiana w systemie

Czy jednodniowa hospitalizacja diagnostyczna w stwardnieniu rozsianym zmniejszyłaby obciążenie...

Każdy napad padaczki to o jeden za dużo

Gościem Medexpressu jest prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prezes elekt Polskiego Towarzystwa...

Prof. Konrad Rejdak:
Programy lekowe są totalnie nieopłacalne dla szpitali

O rolę czasu w terapii stwardnienia rozsianego oraz o przyczyny kolejek do programu lekowego dla...

Konrad Rejdak: Chorzy na stwardnienie rozsiane mają coraz większe potrzeby

- Należy uelastycznić programy lekowe w stwardnieniu rozsianym - powiedział Medexpressowi prof....

Relacja z konferencji:
Programy lekowe w neurologii. Czy spełniają oczekiwania lekarzy i potrzeby pacjentów?

- Dużym problemem jest alokacja środków na realizację programów lekowych przez oddziały...

SM: Zaryzykować i leczyć wszystkich!

NFZ nie wydaje na leki tyle, ile mógłby. Tymczasem chorzy na stwardnienie rozsiane czekają w...

SM: Jak skrócić kolejki do programów lekowych?

Z prof. Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 4...

Debata Medexpressu: Wyzwania w leczeniu SM

Dostęp pacjentów do nowoczesnego leczenia, opieka koordynowana i rehabilitacja są tematem...

Eksperci: Przeżywamy rewolucję w leczeniu stwardnienia rozsianego

O zmianach w podejściu do leczenia pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia...