Tag: "kontrola"

17 artykułów

Michał Modro:
Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017–2019).

W dniu 15 września 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała "Informacje o wynikach kontroli"...

Michał Modro
Zwolnienie lekarskie to zobowiązanie dla pracownika (odpowiedzialność pracownika za własne zdrowie). Część I.

Zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem ustawy zatrudniony otrzyma zasiłek chorobowy, dopiero...

Michał Modro
Drogowskazy Najwyższej Izby Kontroli dla służby zdrowia

Analizując wyniki ponad 70 kontroli Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 32 propozycje...

Natalia Łojko: Superkontroler NFZ?

ZUS o zwolnieniach chorobowych: Wzrosła skuteczność kontroli

W I półroczu 2018 r. ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na kwotę 98,1 mln...

RCL: projekt rozporządzenia dotyczący kontroli podmiotów wykonujących działalność transplantacyjną

RCL opublikowało projekt Rozporządzenia MZ w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach...

NFZ wchodzi do gabinetów lekarskich i wytyka błędy. Przeczytaj jakie

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała wyniki kontroli ordynacji lekarskiej, którą...

NFZ o wynikach kontroli w aptekach

Jakie błędy NFZ wytknął aptekarzom?

NFZ o błędach aptekarzy

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała wyniki kontroli w aptekach w II kwartale 2017 r....

NFZ skontrolował lekarzy

Fundusz przedstawił wyniki kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały...

NFZ skontrolował lekarzy

Fundusz przedstawił wyniki kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały...

NIK: Błędy w dokumentacji w placówkach medycznych. Bo personel nie ma czasu!

NIK przedstawił raport dotyczący wyników kontroli dotyczącej prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Wyniki kontroli NIK w Centrali NFZ

NIK wnosi m.in. o poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w głównej mierze...

NFZ: nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Jakie?

NFZ skontrolował pracę farmaceutów. Jakie błędy popełnili?

ZUS: Blisko 200 mln zł wstrzymanych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich

W 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 584,1 tys. kontroli osób posiadających...