Tag: "marek michalak"

11 artykułów

Rzecznik Praw Dziecka:
Konieczne porozumienie ponad podziałami

Pokażmy, że jest możliwe, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro najmłodszych, usiedli i...

Rzecznik Praw Dziecka Architektem Rozwoju 2018

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka została uhonorowana prestiżową nagrodą Architekt Rozwoju,...

W sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o...

CIS: Trzech kandydatów na funkcję Rzecznika Praw Dziecka

28 lipca upłynął termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik praw dziecka:
Wciąż brakuje regulacji prawnych

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę w prawie...

Rzecznik Praw Dziecka:
Zapaść w psychiatrii dziecięcej

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do ministra zdrowia alarmuje o złym stanie psychiatrii...

RPD:
Od kiedy porady dietetyczne dla dzieci?

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o...

RPD interweniuje w sprawie pacjentów po przeszczepach

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zajął stanowisko w sprawie problemu z dostępem do...

Sprawą rodziców z Białogardu zajmie się również rzecznik praw dziecka

To interwencja z urzędu.

Czy świadczenia pediatryczne będą doszacowane?

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak nie pierwszy raz apeluję o doszacowanie świadczeń...

RPD: Leczenie dzieci z chorobą Leśniowskiego – Crohna ciągle ograniczone

Marek Michalak ponownie zaapelował do ministra zdrowia o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających...