Tag: "PIMS"

3 artykułów

MIS-C / PIMS-TS:
Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci

Tylko niewielki odsetek dzieci chorych na COVID-19 wymaga hospitalizacji. Ale nawet całkowicie...

Problemy ze szczepieniami przeciwko COVID-19 u dzieci i osób po przeszczepach narządowych i szpiku

Co nowego w pandemii COVID-19? Zespół PIMS u dzieci po COVID-19. Okrągły Stół: wymiana...