Tag: "przemoc w rodzinie"

6 artykułów

Osoby starsze często doznają przemocy ze strony opiekunów. Lekarze zyskają narzędzie do rozpoznawania takich przypadków

Środowisko rodzinne i instytucje opieki to miejsca, w których najczęściej dochodzi do przemocy...

Oświadczenie OIL
Przemoc to nie metoda wychowawcza!

"Kary cielesne negatywnie wpływają na zdrowie dzieci, ich rozwój, zdolności poznawcze oraz...

Przemoc psychiczna zabija po cichu

Ruszyła kampania społeczna lubińskiej policji pn. "Przemoc psychiczna zabija po cichu".

WHO: coraz więcej przemocy wobec seniorów

Co szósta osoba w wieku 60+ pada ofiarą przemocy lub doświadcza różnych form złego...

Służba zdrowia nie widzi przemocy?
Nie należy się bać „Niebieskiej karty”

Lepiej wszcząć o jedną procedurę za dużo, niż o jedną za mało - mówi o "Niebieskiej karcie"...

Służba zdrowia nie widzi przemocy?
Lekarze i pielęgniarki mają problem z wykryciem przemocy. Dlaczego?

Życzyłabym sobie, aby przedstawiciele zawodów medycznych byli partnerami w walce z przemocą -...