Tag: "RPP"

91 artykułów

Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i RPP - transmisja online

Ponowne rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza...

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów - transmisja online

Wyzwania i oczekiwania stawiane przed Rzecznikiem Praw Pacjenta na lata 2019-2021.

Jest projekt ustawy w sprawie opłat za pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu

RCL opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Łączy nas pacjent: Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów ww dniach 10-27 lipca

Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Łączy nas pacjent: dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów 11-15 czerwca

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

RPP: pacjent ma prawa, ale i obowiązki

O zmianach w ustawie o prawach pacjentach i rzeczniku praw pacjenta mówi RPP Bartłomiej...

W jaki sposób skorzystać z pomocy medycznej na urlopie?

„Bliżej pacjenta” to letnia inicjatywa Rzecznika Praw Pacjenta.

Łączy nas pacjent: dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów 5-8 czerwca?

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Duże zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Bartłomiej Chmielowiec proponuje zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak rozmawiać z pacjentem?

Rzecznik praw pacjenta i prezesa NIL wspólnie wystąpili do rektorów wyższych uczelni medycznych...

Łączy nas pacjent. Kto będzie dyżurował w tym tygodniu?

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Europejski Dzień Praw Pacjenta: jakie prawa ma pacjent w Polsce?

18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli...

Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy pomogą pacjentom

Rzecznicy podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem jest ułatwienie pacjentom i...

RPP o niewystarczającej liczbie personelu pielęgniarskiego i jednoosobowych dyżurach

Liczba zatrudnionego personelu pielęgniarskiego wciąż spada, co negatywnie wpływa na poziom...

MZ: Eksperci opracują standardy z zakresu epidemiologii zakażeń szpitalnych

Rzecznik praw pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska dotyczącego zagrożenia...

Pacjenci z rakiem płuca: wsparcie rzecznika praw pacjenta jest konieczne

Jak informuje biuro RPP, kolejna organizacja pozarządowa podpisała deklarację współpracy z...

Jak łamane są prawa pacjenta?

Rzecznik praw pacjenta przedstawił sprawozdaniem z prac biura za 2016 r.

Starachowice: Czy pacjentka dostanie odszkodowanie?

Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada...

Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie opieki pediatrycznej

Marek Michalak przedstawił szereg zastrzeżeń do opieki pediatrycznej w Polsce. Jakich?

Lekarze mają dość rzecznika praw pacjenta i piszą do premiera

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej napisał list do premier Beaty Szydło, w którym domaga się...