Tag: "szpital psychiatryczny"

11 artykułów

Michał Modro:
Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017–2019).

W dniu 15 września 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała "Informacje o wynikach kontroli"...

Przegląd prasy:
Obywatel bezprawnie przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym. Jest kasacja RPO

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o problemach z zaopatrzeniem w preparaty lecznicze dla...

Mapa szpitali psychiatrycznych i Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia stworzył...

Pacjent po 10 latach spędzonych w szpitalu psychiatrycznym zwolniony do domu

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że w lutym br. Sąd Najwyższy wskazał na rażące naruszenie...

Przegląd prasy:
Alkoholik jednak nie trafi do szpitala psychiatrycznego

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o zmianach w kształceniu psychologów

Stanowcze „nie” dla przymusowej hospitalizacji osób pod wpływem alkoholu

Proponowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmiany legislacyjne...

Będą zmiany w przepisach dotyczących przymusu bezpośredniego

MZ przekazało do konsultacji Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu...

Projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.

Rząd chce zmian dotyczących przymusu bezpośredniego w opiece psychiatrycznej

Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych...