Tag: "wynagrodzenia w służbie zdrowia"

10 artykułów

Michał Modro:
Minimalne wynagrodzenia - kto dzisiaj będzie strażnikiem prawa?

Markowi Twain jest przypisywany cytat o treści "Żaden kraj nie może być dobrze rządzony,...

Michał Modro:
Podwyżki dla parcowników ochrony zdrowia, ... hit czy kit?

W dniu 12 sierpnia (ostatni piątek) odbył się Zespół Trójstronny ds. Zdrowia przy Ministrze...

Michał Modro:
Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia - zajmowane stanowisko ważniejsze niż uzyskane kwalifikacje

Menadżerowie w ochronie zdrowia oraz pracownicy zastanawiają się nad tym, czy decydująca dla...

Michał Modro:
„Dodatek covidowy” dla pracowników medycznych. Analiza możliwych przypadków

"Dodatek covidowy" przysługuje za okres od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. Pomimo tego, że...

Michał Modro:
„Dodatek covidowy” - „(...) równość praw i obowiązków jest wymogiem, bez którego stoczylibyśmy się w barbarzyństwo.”

"Równość w ludzkiej godności i wynikająca stąd równość praw i obowiązków jest wymogiem,...

Solidarność po spotkaniu z ministrem: trzeba odejść od filozofii, że „nic się nie da zrobić”

Szef resortu zdrowia wziął udział w posiedzeniu Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej...

Lekarze apelują:
Weźmy przykład z Rumunii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wraz z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Bydgoszczy...

Jest nowa wersja projektu o płacach minimalnych. Co się zmieni?

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego minister zdrowia przedstawił zmiany wprowadzone w...

Pielęgniarki kontra NSZZ SOLIDARNOŚĆ SOZ

Nie ma zgody OZZPiP na ograniczenie wysokości środków kierowanych do pielęgniarek i położnych...