Trzy ważne daty dla aptekarzy

Medexpress

Opublikowano 18 wrzesnia 2018, 15:13

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 18 wrzesnia 2018, 15:13


31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach

Zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia:
„4a. Apteki są̨ obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 oraz do podłączenia się̨ do tego systemu, nie później niż̇ do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

W związku z powyższym do dnia 31 grudnia 2018 roku wszystkie apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne powinny założyć konto na platformie P1 do realizacji recepty elektronicznej, co wypełni obowiązek zgłoszenia gotowości. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki podłączone do Systemu P1 zobowiązane są do generowania nowego dokumentu taksacji tzw. Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) dla wszystkich recept, zarówno w postaci papierowej, jaki i elektronicznej. Dane, jakie muszą być zawarte w DRR określone są w § 5 rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

Przypominamy, że do zakładania konta na P1 oraz do realizacji recepty elektronicznej nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.

9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z aktów delegowanych do dyrektywy antyfałszywkowej opublikowanymi w dniu 9 lutego 2016 r., obowiązek weryfikacji unikalnych kodów leków wchodzi z dniem 9 lutego 2019 roku.

1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 20 lipca 2018 r. przesunęła obowiązek raportowania do ZSMOPL na dzień 1 kwietnia 2019 roku. Przypominamy, że do zakładania konta na Platformie P2, która obsługuje ZSMOPL oraz do autoryzacji raportów wysyłanych do systemu nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.

Źródło: www.nia.org.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

aptekarze / apteka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31