Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Astma – istotne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej

MedExpress Team

Iwona Schymalla

Opublikowano 21 marca 2022 15:23

Astma – istotne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej - Obrazek nagłówka
Astma jest problemem medycznym i społecznym, który generuje konkretne koszty dla całego systemu ochrony zdrowia. Według danych NFZ na tę chorobę cierpi ok 2,5 mln osób. Astma oraz alergie to najczęstsze przewlekłe choroby dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Z prof. Maciejem Kupczykiem, prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz sygnatariuszem Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy w Polsce rozmawiamy nt. leczenia ww. schorzenia.

 • Objawy kliniczne mogą występować u 3,5 do 4 mln osób. Jako klinicyści spotykamy się z problemem późnego rozpoznania astmy, późnego wdrożenia optymalnego leczenia lub nieoptymalnej farmakoterapii.
 • Mamy kilka postaci fenotypów astmy oskrzelowej. Bez wątpienia najczęstszą postacią jest astma alergiczna, która objawia się kaszlem, dusznością, świstami oraz pogorszeniem tolerancji wysiłku. Często ta postać astmy współistnieje z innymi chorobami alergicznymi jak alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa, zapaleniem spojówek, atopowym zapaleniem skóry lub skazą białkową.
 • Astma rozwijająca się u dorosłych jest to postać późnej astmy związanej z otyłością lub związanej z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa.
 • Obraz kliniczny to napadowy kaszel, duszność, świsty w klatce piersiowej, większa podatność na infekcje.
 • W Polsce mamy dostęp do wszystkich leków zalecanych przez międzynarodowe standardy GINA. Podstawą leczenia większości postaci astmy oskrzelowej są glikokortykosteroidy wziewne w dawce dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta.
 • Dostęp do nowoczesnych form terapii jest utrudniony u pacjentów z najcięższymi postaciami astmy. Na świecie dostępne są terapie trójskładnikowe, kombinacje trzech różnych leków w jednym inhalatorze. W Ministerstwie Zdrowia trwają rozmowy, aby takie terapie były dostępne również w Polsce.
 • Kolejną ważną grupą leków są terapie biologiczne. Dzięki programom lekowym pacjenci mają dostęp do ww. terapii. Liczymy również na dostęp do jednego nowego leku biologicznego.
 • W skład Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy w Polsce wchodzą przedstawiciele środowisk klinicystów, ekspertów zdrowia publicznego oraz pacjentów. Koalicja to wspólna platforma wymiany podstawowych informacji, zaplanowania dalszych działań na rzecz polepszenia leczenia astmy w Polsce oraz dostępu do innowacyjnych terapii, a także współpraca z decydentami.
 • Organizacja opieki nad pacjentami z rozpoznaniem astmy oskrzelowej oraz alergii powinna być skoordynowana. Współpraca ze specjalistami jest bardzo cenna.
 • Źle kontrolowana astma indukuje bardzo wysokie koszty, nie tylko społeczne, ale również koszty z punktu widzenia płatnika.

A jakie to koszty? O tym mówi nam dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, Koalicja na Rzecz Leczenia Astmy

 • Nieleczona astma generuje ogromne koszty dla całego systemu ochrony zdrowia tj. hospitalizacje, które są możliwe do uniknięcia.
 • W latach 2015-2019 w budżecie NFZ wydatkowano ponad 1 mld złotych, z czego w 2019 roku 75 mln złotych związanych było z hospitalizacjami.
 • Kontrola astmy znajduje się w rękach lekarzy specjalistów w ramach leczenia otwartego.
 • Wydatki po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2019 r. były powyżej 195 mln złotych.
 • Istotne są również koszty pośrednie związane z utratą produktywności. Choroba wymusza niezdolność do pracy, są to koszty od 205 mln do 500 mln rocznie w zależności od miary, którą zastosujemy.
 • W Polsce mamy do czynienia ze słabą, nieoptymalną kontrolą astmy. Istnieje poważny problem ze skutecznym wdrażaniem standardów diagnostyczno-terapeutycznych, co wymaga zaangażowania ze strony regulatora, jak i personelu medycznego.
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne wskazuje, że standardami, które powinny być stosowane na co dzień, są międzynarodowe standardy GINA. Niestety nie są one przestrzegane przez profesjonalistów medycznych.
 • Skutkiem niestosowania tej najbardziej aktualnej wiedzy medycznej jest zjawisko nadużywania niektórych leków przez pacjentów, co generuje zaostrzenie choroby oraz ryzyko hospitalizacji.
 • Korzystając z rozwiązań funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia, jak np. e-recepta, możemy wesprzeć lekarzy rodzinnych, ale również i specjalistów w kontroli astmy poprzez dostarczanie im informacji, jaka ilość substancji, które są niekorzystne dla pacjenta, były już przepisane w procesie leczenia.
 • Ograniczając niewłaściwe wykupywanie leków oraz usprawniając dostęp do ww. informacji, będziemy mogli efektywniej gospodarować środkami finansowymi.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

iStock-1136654831-no-meta
Sejmowa Komisja Zdrowia

Stan psychiatrii i psychologii dziecięcej w Polsce

12 kwietnia 2023
w-pigulce-0302
3 lutego 2023
w-pigulce-0602
6 lutego 2023
w-pigulce-2302
23 lutego 2023
w-pigulce-0203
2 marca 2023
w-pigulce-1403
14 marca 2023
w-pigulce-1603
16 marca 2023