Wicepremier: RDTL wymaga zmiany

Medexpress

Opublikowano 14 pazdziernika 2019, 13:29

Medexpress

Opublikowano 14 pazdziernika 2019, 13:29

Podczas tego spotkania rzeczniczka PKPO podniosła najważniejsze sprawy dotyczące środowiska onkologicznego dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie refundacyjnej, zwłaszcza w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Medycznych (RDTL) oraz sytuacji największej grupy pacjentów z chorobami krwi, czyli chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, których część jest wykluczona z programu lekowego dedykowanego tej grupie chorych. Aleksandra Rudnicka podkreśliła, że w ostatnim czasie organizacje pacjentów stały się partnerami w kształtowaniu strategii ochrony zdrowia i wiele zgłaszanych przez nie postulatów jest realizowanych.


Rzeczniczka przekazała wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu opracowaną wspólnie przez organizacje pacjentów hematoonkologicznych i Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów listę oczekiwanych zmian w polskiej hematoonkologii oraz opracowany przez ekspertów projektu ALL.Can raport, dotyczący oceny tego, co się wydarzyło w polskiej onkologii w dwóch ostatnich latach i diagnozy dalszych potrzeb.


Wicepremier powiedział, że znane mu są problemy polskich pacjentów z dostępem do leków w ramach procedury RDTL i przyznał, że rzeczywiście powinna mieć ona charakter ratunkowy. Także sytuacja pacjentów wykluczonych z leczenia jest mu znana m.in. z relacji ministra Adma Lipińskiego i wymaga rozwiązania. Wicepremier zaproponował, aby kierować ważne sprawy, dotyczące zmian systemowych do prowadzonego przez niego Komitetu Spraw Społecznych Rady Ministrów.


Postulaty pacjentów onkologicznych poprał prof. Tadeusz Robak, kierownik Oddziału Hematologii Szpitala Kopernika, który zapoznał także wicepremiera z problemami środowiska medycznego, dotyczącymi m.in. nadmiernej biurokracji. Gospodarze spotkania dyrektor Andrzej Kasprzyk i dyrektor Magdalena Janus-Hibner przedstawili potrzeby pacjentów regionu łódzkiego i prowadzonej przez nich placówki, która w ostatnich czasach dynamicznie się rozwija i modernizuje.

Źródło: PKPO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / pkpo / hematoonkologia / RDTL / Piotr Gliński
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31