Mazowieckie: Wsparcie dla ciechanowskiego szpitala

Fot. Thinkstock / Getty Images
Pacjenci ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, będącego jednostką samorządu województwa, będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych. Wsparcia finansowego w wysokości 200 tys. zł udzieliło miasto.
Paweł Grzybowski 2017-12-12 20:44

Wideogastroskop, tor wizyjny i diatermia chirurgiczna – to sprzęt, który zakupiono za środki przekazane przez prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego. Aparatura ta pomoże w diagnostyce chorób nowotworowych, badaniach żołądka i dwunastnicy oraz operacjach.

- Jest to ukoronowanie zaangażowania i starań wielu osób, dla których poprawa jakości życia mieszkańców jest sprawą priorytetową. Wsparcie szpitala jest wyrazem troski o jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Nowy sprzęt to także poprawa komfortu pracy personelu medycznego i wzrost satysfakcji pacjentów z otrzymywanej pomocy – powiedziała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Zakupiony sprzęt to zestaw służący do wykonywania badania gastroskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzięki użyciu specjalnego źródła światła, doskonale oświetla badane miejsce i umożliwia dokładniejszą diagnozę stanu błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy. Obraz z kamery umieszczonej na końcu gastroskopu pokazywany jest na ekranie toru wizyjnego. Diatermia chirurgiczna jest niezbędna w diagnostyce chorób onkologicznych, badaniach diagnostycznych w endoskopii i wykonywaniu zabiegów ratujących życie. Stosuje się ją do hamowania krwawień górnego odcinka przewodu pokarmowego. Do tej pory ciechanowski szpital nie miał tak nowoczesnego urządzenia. Zestaw narzędzi do laparoskopii z klipsownicą będzie służył natomiast do wykonywania zabiegów operacyjnych z bariatrii oraz do leczenia operacyjnego chorób przewodu pokarmowego. Ich zakup umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty szpitala o zabiegi laparoskopowe u pacjentów z chorobliwą otyłością.

Źródło: mazovia.pl

PDF

Zobacz także