Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jak poprawić dostępność diagnostyki i kto dołączy do najlepszych w obszarze value based healthcare?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 29 kwietnia 2021 05:42

Jak poprawić dostępność diagnostyki i kto dołączy do najlepszych w obszarze value based healthcare? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej poświęcone było w tym roku praktycznym aspektom systemowym poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie.

Wartość w ochronie zdrowia i optymalizacja efektywności leczenia pacjentów to priorytety dzisiejszej medycyny. Medycyna personalizowana dostarcza ku temu odpowiednie narzędzia w postaci innowacyjnych, precyzyjnych metod leczenia i odpowiedniego planowania procesu terapii z wykorzystaniem nowoczesnych wyrobów medycznych.

Jak skutecznie wdrażać koncepcję Value Based Healthcare w praktyce, pokazano przedstawiając laureatów polskiej edycji konkursu „Wartość w medycynie Dragons Grant & Endorsement”. Laureatami zostali Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Podczas Forum zostały również przedstawione rekomendacje poprawy funkcjonowania medycyny personalizowanej przygotowane przez multidyscyplinarny zespół ekspertów systemowych i klinicznych. Forum organizowane jest przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej poświęcone było w tym roku praktycznym aspektom systemowym poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie. Polscy, a także międzynarodowi eksperci, przyglądali się bliżej takim obszarom, jak:

  • Jakość i dostęp do diagnostyki
  • Raportowanie i sprawozdawczość
  • Rejestry medyczne
  • Optymalizacja procesu interwencji medycznej
  • Diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich.


Rozwój medycyny personalizowanej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed obecnymi systemami ochrony zdrowia. O tym jak je dostosować, aby medycyna personalizowana działała sprawnie i przyczyniała się do poprawy sytuacji pacjentów, dyskutowali eksperci nie tylko polscy, ale również europejscy. Podkreślali oni jak ważne w tym momencie jest wspólnie działanie i dyskusja, pozwalające na wymianę doświadczeń. Jak bowiem pokazują międzynarodowe rankingi w obszarze medycyny personalizowanej jest jeszcze sporo do poprawy w wielu europejskich krajach.

– Mając na uwadze temat VI Forum PKMP bardzo istotnym elementem jest diagnostyka, ponieważ to od niej zaczyna się kwalifikacja chorych do innowacyjnego leczenia, która często warunkuje u chorego wieloletnie przeżycia - mówi dr hab. n.med. Beata Jagielska, prezes PKMP. – Innowacyjne leczenie zmieniło oblicze onkologii np. w czerniaku, raku płuc czy piersi. Jednak aby to leczenie móc oferować naszym chorym lekarz musi mieć pełną informację o jego diagnozie. W tym wypadku szeroko pojęta diagnostyka molekularna to bardzo potrzebne i skuteczne narzędzie. Dyskusja w jaki sposób przemodelować system, aby zwiększyć dostępność do nowoczesnej diagnostyczki toczy się zarówno w Polsce jak i w Europie.

Rekomendacje w obszarze diagnostyki genetycznej u chorych na nowotwory

Podczas VI Forum PKMP przedstawiono rekomendacje poprawy funkcjonowania medycyny personalizowanej przygotowane przez multidyscyplinarny zespół ekspertów systemowych i klinicznych. Postulowane jest m.in. wprowadzenie wymogu akredytacji ISO15189 dla podmiotów prowadzących diagnostykę molekularną chorób nowotworowych niezależnie czy jest to pracownia molekularna w obrębie zakładu patomorfologii czy medyczne laboratorium diagnostyczne jak również opracowanie schematów diagnostycznych.

Eksperci postuluja także, aby dla wybranych rozpoznań onkologicznych wprowadzono bezpośrednią możliwość wykonania badań na etapie rozpoznania patomorfologicznego oraz aby opracowano wytyczne zgodnie z którymi patolodzy będą zlecać badania w określonych typach nowotworów. Konieczne jest dofinansowanie sieci ośrodków akredytowanych do realizacji zaawansowanych badań diagnostycznych molekularnych w ramach środków pochodzących z Funduszu Medycznego.

Jednym z tematów Forum były także rejestry i odpowiedniej jakości sprawozdawczość jako podstawy dobrej organizacji systemu i poprawy opieki nad pacjentem.

– Wprowadzenie rozwiązań z obszaru e-zdrowia i cyfryzacji medycyny jest receptą na zwiększanie dostępności do systemu. Należy kłaść nacisk na zintegrowanie danych z różnych środowisk diagnostycznych, co umożliwia zbudowanie dużych zbiorów danych tzw. data warehouse/Big Data. Konieczne jest przy tym wykorzystanie odpowiednich narzędzi jak specjalne algorytmy czy rozwiązania sztucznej inteligencji, aby z tych olbrzymich zbiorów danych wyciągać właściwe wnioski i budować wiedzę będącą fundamentem medycyny personalizowanej – mówi Michał Kępowicz, dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access Philips.

– Wszystkie te wymienione wyżej działania zmierzają w jednym kierunku – aby poprawiać jakość opieki nad pacjentem. Dlatego PKMP i Instytut INNOWO nawiązały współpracę z Decision Institute i VBHC Center Europe, aby zorganizować polska edycję konkursu Value Based Healthcare Dragons Grant and Endorsement. Dzięki temu możemy promować i docenić najciekawszego i najlepsze rozwiązania poprawiające jakość systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi dr Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO.

Value Based Healthcare Dragons Grant and Endorsement

Podczas Forum ogłoszono laureatów tego prestiżowego, międzynarodowego konkursu. Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie VBHC Dragon's Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata. Rozdanie nagród odbędzie się w maju 2021 r. w Holandii.

Organizatorami przedsięwzięcia są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision Institute /VBHC Center Europe. Honorowymi partnerami są Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny i Collegium Civitas

Pierwsze miejsce w polskiej edycji i wyróżnienie w kategorii efektywność kosztowa otrzymał projekt „Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP” wdrażany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Nagrodę specjalną otrzymał systemowy projekt Krajowej Sieci Onkologicznej koordynowany przez Dolnośląskie Centrum Onkologii.

Natomiast drugie miejsce i wyróżnienie w kategorii „współpraca” otrzymał projekt Model kompleksowej opieki na pacjentem chorym na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie opracowany przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Organizacja Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie otrzymała wyróżnienie w kategorii efektywność kliniczna

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także