Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Pełny zapis wideo

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2021 22:30

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej  - Obrazek nagłówka
22 kwietnia odbyło się VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Praktyczne aspekty systemowej poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie”.

Szczegółowy program do pobrania - TUTAJ.

W tym roku przewidziano cztery sesje główne, poprzedzone sesją wystąpień inauguracyjnych. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas Wydarzenia znalazły się kwestie systemu opartego na jakości i dostępności diagnostyki, optymalizacji procesu interwencji medycznej, finansowania terapii komórkowo-genowych w polskim systemie zdrowia, a także diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej w chorobach rzadkich.

Międzynarodowymi gośćmi specjalnymi na Forum byli:

  • Denis Horgan - przedstawiciel Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej,
  • Fred van Eenennaam - założyciel Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE). Uzyskał doktorat ze strategii na Vrije Universiteit Amsterdam i pracuje również jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytetach w Holandii i na całym świecie (Erasmus University, The George Washington University, St Gallen University, University of Monaco, Monte Carlo; CETYS Universidad i UPAEP, Meksyk i Sanitas Bogota). Jest członkiem inicjatywy mikroekonomicznej konkurencyjności w Harvard Business School, a także przewodniczącym i współzałożycielem Kapituły Europejskiej i rady Global Impact sieci MoC oraz przewodniczącym Holenderskiego Instytutu Konkurencyjności.
  • Dr Nicola Normanno z Uniwestytetu w Neapolu oraz prezes International Quality Network for Pathology (IQN Path) i Italian Cancer Society (SIC). Dr Normanno zajmuje się również diagnostyką kliniczną oraz organizacją krajowych i międzynarodowych programów zewnętrznej oceny jakości (EQA) w patologii molekularnej. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zajmujących się badaniami nad rakiem (AACR, ESMO, EACR, AIOM, SIC, GOIM, AIOT). Grupa dr Normanno była jedną z pierwszych, które wykorzystały techniki oparte na sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) do wykrywania biomarkerów w badaniach klinicznych raka płuc i okrężnicy.


Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia lekarzy, przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej. W praktyce to inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, które stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

Podczas Forum odbyło się również wręczenie nagród w prestiżowym międzynarodowym konkursie „Wartość w Medycynie. Dragon’s Grant and Endorsement”, po raz pierwszy organizowany w Polsce. Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie VBHC Dragon's Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata. Rozdanie nagród odbędzie się w maju 2021 r. w Holandii.

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii. Partnerami wydarzenia są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Medtronic, Philips, Roche.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także