Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Life Science Open Space – Kraków 2016

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 listopada 2016 14:37

Life Science Open Space – Kraków 2016 - Obrazek nagłówka
Niemal 320 osób wzięło udział w konferencji Life Science Open Space 2016, która odbyła się w ICE Centrum Kongresowym w Krakowie. O czym dyskutowano?

Life Science Open Space 2016 odbyło się w dniu 20 października 2016 r. w ICE Centrum Kongresowym w Krakowie. Formuła konferencji umożliwiała uczestnikom aktywny udział przede wszystkim przez indywidualne spotkania w ramach networkingu, przez zaprezentowanie się w sesjach tematycznych - Telemedycyna; Innowacyjny Szpital; Druk 3D w Medycynie; Nowoczesna Diagnostyka i Terapia; Nowe Technologie i Urządzenia Terapeutyczne; Badania nad lekami; Aktywne i Zdrowe Życie, Srebrna Gospodarka; StartUp Scena; Zdrowa Żywność i Żywienie; Praca w Life Science; Nowoczesne, Zrównoważone Rolnictwo; Środowisko oraz Biogospodarka/Circular Economy, jak również przez prezentację na własnym stoisku. Prezentacje tematyczne dzieliły się na kategorie Open Innovation, Demo/Premiera, Wydarzenie, Praca, StartUp oraz Wyzwanie. Dodatkowo uczestnicy mieli szansę na udział w  towarzyszących Konferencjach „Perspektywy” – Biogospodarka oraz Badania nad lekami.

W Life Science Open Space 2016 uczestniczyło prawie 320 osób. Obecni byli przedstawiciele zarówno Partnerów Klastra LifeScience Kraków, jak i osoby do tej pory z Klastrem nie związane. Spotkać można było partnerów do rozwoju innowacyjnych projektów, pasjonatów i użytkowników technologii i innowacji dla zdrowia i jakości życia.

Do organizatora LSOS 2016 wpłynęło 61 abstraktów, w trakcie ich weryfikacji 2 osoby zrezygnowały, natomiast 6 abstraktów zostało odrzuconych.  Do udziału w konferencji zakwalifikowało się 51 prezentacji, po kilka na każdą sesję tematyczną. Największą popularnością cieszyły się tematy związane z medycyną i startupami w life science.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora zarządzającego Klastrem LifeScience Kraków -  Kazimierza Murzyna, który przywitał wszystkich gości oraz powiedział kilka słów o Klastrze LifeScience Kraków. Następnie oddał głos  Nidhi Chaudhary z VP, która poprowadziła wykład otwierający na temat platformy HeroX. Jest to platforma, służąca do tworzenia wyzwania dotyczącego jakiegoś problemu, zbudowania wokół tego wyzwania społeczności i aktywowania okoliczności, które mogą prowadzić do innowacyjnego rozwiązania.

Uczestnicy konferencji mieli do wyboru trzy równoległe sesje prezentacji. W sali Dunajec odbywały się  sesje wpisujące się w tematykę medycyny, w sali Wisła dotyczące startupów, pracy, żywności oraz środowiska, natomiast w sali Kameralnej toczyły się konferencje Perspektywy.

Konferencje „Perspektywy” Biogospodarka oraz Badania nad lekami organizowane były we współpracy z Jagiellońskim Konsorcjum Naukowo-Biznesowym dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (KNOW CELL-MOL-TECH), a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.  

Na konferencji poświęconej Biogospodarce przedstawiono Regionalną Strategię Innowacji i Inicjatywę Awangarda – omówiono jej działania oraz wszystkie pilotażowe projekty. Nie zabrakło informacji o wspólnym przedsięwzięciu na rzecz Bioprzemysłu, którego twórcą i realizatorem jest BBI JU oraz oceny obecnego stanu biogospodarki w Małopolsce, dokonanej na podstawie danych zebranych w ramach raportu dotyczącego charakterystyki małopolskiego rynku biogospodarki. Szeroko przedstawiono współpracę w ramach działań konsorcjum CELL-MOL-TECH. Na koniec rozbrzmiała dyskusja na temat najlepszego programu dla biogospodarki w Małopolsce.

Prelegenci Konferencji Badania nad lekami zaprezentowali dane zebrane w ramach raportu dotyczącego charakterystyki rynku badań nad rozwojem leków w województwie małopolskim. Przedstawili możliwości uzyskania dofinansowania i wsparcia mentorskiego dla przedsiębiorstw z ramienia Konsorcjum Cell-Moll-Tech. Poruszyli temat współpracy nauki i biznesu. Zaprezentowali wnioski dla sektora nauki oraz sektora przedsiębiorstw i rządu dotyczące współdziałania firm i ośrodków naukowych. Przedstawili ogólnie potencjalne pola współpracy w branży drug discovery m.in. wspólne tworzenie programów nauczania i transfer technologii. Ponadto zaproponowali kilka pomysłów na aktywizację kooperacji nauki i biznesu w Małopolsce.

Pierwsza sesja tematyczna panelu poświęconego medycynie, której przewodniczył Jarosław Bułka z Silvermedii, obejmowała zagadnienia związane z Telemedycyną. Prezentacje, głównie z kategorii DEMO, dotyczyły  m.in. czujników wearable, koordynowanej opieki zdrowotnej, przychodni telemedycznej oraz ogólnie korzyści płynących z rozwiązań mHealth.  Sesja dotycząca Innowacyjnego Szpitala, prowadzona przez Kamila Kipiela  z CTTP Sp.z.oo oraz Medical Simulation Technologies, zawierała wystąpienia z kategorii DEMO i Open Innovation. Uczestnicy wysłuchali  m.in. prelekcji na temat redukcji zakażeń szpitalnych, Centrum Badawczo – Rozwojowym w Szpitalu Geriatrycznym, Prodrobocie – specjalnym robocie rehabilitacyjnym oraz innowacyjnym symulatorze echokardiografii przezprzełykowej. Panel Druk 3D w Medycynie, który moderowali Justyna Skowyra oraz Effiom Uman-Ntuk z Printed Health został zdominowany przez premiery.  Omówiono druk 3D w diagnosty-ce i terapii medycznej oraz innowacyjne wkładki do butów drukowane metodą  3D.  Izabela Czeremcha z Medsilesii przewodniczyła sesjom Nowoczesna Diagnostyka i Terapia oraz Nowe Technologie i Urządzenia Terapeutyczne. Przedstawiono w nich propozycje współpracy związanej ze spektrometrią mas w diagnostyce predykcyjnej oraz przeciwciałami posiadającymi swoistość do diagnostyki nowotworów. Zaprezentowano premierowe urządzenia - trenażery laparoskopowe, materiały do wspomagania systemu serca oraz platformę archiwizującą dane z urządzeń wszczepialnych pacjentów z niewydolnością serca.

Sesja Badania nad lekami prowadzona przez Dominika Czaplickiego z JCET dała możliwość zapoznania się z narzędziami IT dla badań klinicznych oraz przybliżyła warunki podjęcia współpracy z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Se-nioralnej przewodniczyła sesji Aktywne i Zdrowe Życie, Srebrna Gospodarka. Najwięcej wystąpień dotyczyło premier – sztuczna inteligencja Watson, patent na dobre i na złe, jakość usług i produktów fundamentem srebrnej gospodarki. Uczestnicy zaproszeni zostali także na Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki oraz rzucono im wyzwanie dotyczące konkursu w ramach „Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych”.

Sesji Startup Scena przewodniczył Roland Kozłowski z LSBC Life Science Business Consulting. Wysłuchaliśmy 8 prezentacji, z czego połowa  przedstawiona została przez startupy, natomiast pozostałe przez ekspertów, którzy podpowiedzieli jak zdobyć dofinansowanie na dany projekt. Prezentacje startupów dotyczyły – pregnabitu, meducitu – przewodniku po zdrowiu, edukacji włączającej oraz inteligentnego kosza na śmieci. Sesja Zdrowa Żywność i Żywienie – prowadzona przez Pawła Glibowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiła zagadnienie z kategorii współpraca – badania nad rozwojem suplementów diety na bazie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz premierę - produkt ARONIA+. Karolina Jarosińska z ExecMind prowadziła sesję Praca w Life Science. W ramach niej mogliśmy usłyszeć prelekcję firm poszukujących pracowników, stażystów lub praktykantów. Usłyszeliśmy o możliwości kariery w firmie Selvita, Ardigen, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Biophage. Mieliśmy  także szansę wysłuchania jak ważne są warsztaty i coaching jako wsparcie ekosytemu nauki, a także o planowaniu kariery dla profesjonalistów. Panel Nowoczesne, Zrównoważone Rolnictwo oraz Środowisko moderowane zostały przez Roberta Witkowicza z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień premierowych dotyczących rozwoju rolnictwa na podstawie działań ARR oraz rolnictwa ekologicznego dla prośrodowiskowego i gospodarczego rozwoju Karpat. Kolejna zdominowana została przez kategorię Open Innovation – szczegółowo omówiono znaczenie pola elektromagnetycznego dla organizmów żywych, metodę zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz zaproszono do współpracy przy tych projektach. W kategorii demo przedstawiono narzędzie do obliczania śladu węglowego CO2Shoe. Ostatnią sesję dotyczącą Biogospodarki/Circular Economy poprowadził  Janusz Kahl z South Poland Cleantech Cluster.  Zdominowana została przez premiery – przedstawiono innowacyjną technologię magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych oraz mieszankę TraceMix.  Zaproszono także do współpracy przy projekcie dotyczącym naturalnych kwasów karboksylowych jako nowego surowca dla przemysłu chemicznego.

Przerwy networkingowe pozwoliły uczestnikom na zawarcie nowych znajomości i podejmowania rozmów, zainspirowanych niejednokrotnie wygłaszanymi prezentacjami. Sukcesem całe-go przedsięwzięcia, oprócz możliwości wysłuchania prezenterów, była sposobność poznania ludzi aktywnie działających w branży life science, ale również niezwiązanych zawodowo z branżą.  W trakcie przerw między prezentacjami uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia dwudziestu dwóch stoisk wystawczych, na których partnerzy Klastra i zaproszeni goście prezentowali osiągnięcia swojej firmy/instytucji, określali perspektywy związane z rozwojem i zachęcali do podjęcia współpracy.

Najlepszych prelegentów nagrodzono w trzech kategoriach.

Za „najlepszą prezentację” uznano wystąpienie Jakuba Lubońskiego z firmy BIN-e, pt. „BIN-e, Inteligentny kosz na śmieci”. Przedstawione urządzenie  służy  do automatycznej segregacji śmieci, które samo rozpoznaje obiekt, sortuje je do właściwej komory, kompresuje oraz komunikuje się z użytkownikami i służbami porządkowymi. Nagrodę tę przyznali uczestnicy, którzy podczas trwania konferencji mogli oddawać głosy na swoich faworytów.

Nagrodę za „Najlepszy przykład praktycznego podejścia do koncepcji Open Innovation” otrzymał Krzysztof Pawlak z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za prezentację pt. "Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe”. W związku z wejściem nowej ustawy dotyczącej wykorzystywania zwierząt do badań laboratoryjnych Pan Krzysztof przedstawił ofertę współpracy dla instytucji spełniających kryteria, dzięki którym mógłby prowadzić eksperymenty. Takiej instytucji zostałby przyznany grant i byłyby wydane wspólne publikacje. Nagroda została przyznana przez  Fundację Klaster LifeScience Kraków.

W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda specjalna dla StartUpów - możliwość zaprezentowania się przed Funduszami Inwestycyjnymi podczas Międzynarodowej Konferen-cji Finansowanie w LifeScience w dniu 27 października 2016 w Krakowie. Nagrodę zdobył Michał Ryś z firmy DrOmnibus za prezentację pt.” Edukacja Włączająca - kompleksowy system wspierający terapię i edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami”. Nagrodę przyznał Roland Kozłowski z Life Science Business Consulting oraz Kazimierz Murzyn z Klastra LifeScience Kraków.

Po konferencji odbyła się uroczysta Gala z okazji 10-lecia Klastra „Zgęstek Nauk o Życiu”. Mogliśmy posłuchać występu Startupów muzycznych pod dyrekcją Wojciecha Groborza. Galę prowadził Mieczysław Czuma, słynny krakauer, autor książki opisującej dzieje i ewolucję nauk o życiu w Małopolsce.

 

Podobne artykuły

przemowa-lsos19
10 grudnia 2019
lsos
26 października 2018
FB_wydarzenie_1200_628
5 lipca 2018

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także