Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NIPIP i WHO: wspólnie przeciw przemocy seksualnej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 czerwca 2024 14:11

NIPIP i WHO: wspólnie przeciw przemocy seksualnej - Obrazek nagłówka
fot. iStock
W Warszawie w dniach 4-6 czerwca odbędzie się szkolenie kliniczne dla trenerów: wzmocnienie zdolności reagowania polskiego systemu ochrony zdrowia w przypadkach przemocy seksualnej i przemocy ze strony partnera w relacji intymnej. Ze szkolenia skorzysta ok. 45 osób ze wszystkich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z wszystkich województw w Polsce w celu wzmocnienia zdolności systemu ochrony zdrowia do reagowania w przypadkach przemocy.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, średnio co trzecia kobieta na świecie (35 proc.) doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony partnera lub przemocy na tle seksualnym ze strony innej osoby, w większości przypadków w relacji intymnej. Przemoc ze względu na płeć jest problem zdrowia publicznego, który wpływa na zdrowie, dobrostan, zdrowie reprodukcyjne i psychiczne kobiet.

Polska dąży do wzmocnienia zdolności sektora ochrony zdrowia do reagowania na potrzeby kobiet, mężczyzn, chłopców i dziewcząt, którzy doświadczają przemocy w związku z kryzysem w Ukrainie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała, że zadaniem sektora zdrowia publicznego jest zapewnienia pomocy i świadczeń – udzielanych w sposób bezpieczny i z poszanowaniem godności osób doświadczających przemocy. WHO wsparła również działania na rzecz wzmocnienia zdolności systemu ochrony zdrowia do reagowania w przypadkach przemocy ze względu na płeć, w szczególności w zakresie postępowania klinicznego w przypadku zgwałcenia oraz zdolności partnerów sektora ochrony zdrowia do zapewnienia pierwszej linii wsparcia osobom doświadczającym przemocy.

Prowadzone obecnie działania mają na celu pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji personelu medycznego oraz pozamedycznego bezpośrednio zajmującego się osobami doświadczającymi przemocy w Polsce, zgodnie z wytycznymi WHO.

Głównymi celami szkolenia, które współorganizuje NIPIP, jest doskonalenie umiejętności personelu medycznego m.in. w zakresie umiejętności klinicznych, które wzmocnią zdolności systemu ochrony zdrowia do reagowania w przypadkach przemocy seksualnej i przemocy w relacjach intymnych. Efektem jest stworzenie sieci pracowników ochrony zdrowia zrzeszającej osoby najbardziej zaangażowane w świadczenie i promowanie opieki skupionej na potrzebach kobiet w przypadkach przemocy ze względu na płeć oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników ochrony zdrowia tak, aby mogli przeprowadzić krajowe szkolenia i udzielać wsparcia technicznego z zakresu reagowania systemu ochrony zdrowia w przypadkach przemocy ze względu na płeć w oparciu o narzędzia, zasoby i wytyczne WHO. Kolejnym krokiem jest opracowanie planu dalszych działań w celu wzmocnienia zdolności systemu ochrony zdrowia do reagowania na przemoc wobec kobiet. 

Osoba przeszkolona będzie zobowiązana, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla co najmniej 20 osób w regionie, w którym pracuje. Koszty wynagrodzenia trenerów pokrywać będzie Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. W planach jest przeszkolenie co najmniej 900 osób w całej Polsce, które bezpośrednio będą udzielać pomocy w przypadkach przemocy, pracując w placówkach medycznych.

Źródło: notatka prasowa

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także