Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zdrowie Polaka - zdrowie Europejczyka

MedExpress Team

MedExpress Team

Zdrowie Polaka - zdrowie Europejczyka - Obrazek nagłówka
Tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia przypada w roku obchodów 25. rocznicy transformacji ustrojowej, 15-lecia istnienia rynku medycznego w Polsce oraz 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na tle tych wydarzeń warto się zastanowić, jaka jest przyszłość systemu opieki zdrowotnej w Polsce, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów.

Zdrowie na tle rozwoju gospodarczego

Tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia przypada w roku obchodów 25. rocznicy transformacji ustrojowej, 15-lecia istnienia rynku medycznego w Polsce oraz 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na tle tych wydarzeń warto się zastanowić, jaka jest przyszłość systemu opieki zdrowotnej w Polsce, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów. Dyskusja podczas Forum Ochrony Zdrowia to doskonały moment nie tylko na podsumowanie, ale na nowe spojrzenie, jakie wyzwania w systemie ochrony zdrowia w Polsce są jeszcze do realizacji.

Tematyka ochrony zdrowia już na stałe wpisała się do programu Forum Ekonomicznego. W ubiegłym roku ogromne zainteresowanie wzbudził wykład brytyjskiego epidemiologa profesora Richarda Wilkinsona, autora „Ducha równości”. Profesor Wilkinson wykazał, że w zamożnych krajach o większych nierównościach społecznych gorzej wiedzie się nie tylko ofiarom, ale też beneficjentom.
W społeczeństwach bardziej rozwarstwionych także życie najbogatszych trwa krócej, ich dzieci gorzej się uczą, ich rodziny i oni sami są bardziej zagrożeni narkomanią, alkoholizmem, zabójstwem, depresją, otyłością i wieloma innymi chorobami niż najzamożniejsi w bardziej równych społeczeństwach.

Wiele komentarzy wywołała też debata poświęcona polityce senioralnej i demograficznej. Zmiany demograficzne będą bowiem stanowić ogromne wyzwanie dla długoterminowego planowania ochrony zdrowia. W 2050 r. na świecie będzie więcej 60-latków i osób starszych niż dzieci poniżej 15 lat. Co więcej, w ciągu dwóch dekad kolejne 3 mld osób wejdą do klasy średniej, a to zmieni problemy zdrowotne, z jakimi muszą mierzyć się kraje, i sposób finansowania służby zdrowia. Podczas debaty Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, przekonywał, że w działaniach mających na celu zapewnienie zdrowej starości konieczna jest zintegrowana praca wszystkich resortów odpowiedzialnych za politykę społeczną i zdrowotną.
– Niezależnie od systemu pieniędzy zawsze będzie brakowało – tłumaczył minister i zapewnił, że MZ podejmuje się działań związanych z realizacją polityki senioralnej. – Chcemy, aby starość była zdrowsza, mniej samotna i smutna – podkreślał minister zdrowia. Inwestycja w kapitał zdrowotny to jeden z czynników wzrostu gospodarczego, o czym uczestnicy tegorocznego Forum będą dyskutowali w panelu zatytułowanym „Zdrowie publiczne w ujęciu społecznym i gospodarczym”. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia. Wymaga także interwencyjnej uwagi państwa na szczeblu rządowym, bowiem wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się wprost na sytuację ekonomiczną i społeczną obywateli, a tym samym na poprawę ich sytuacji zdrowotnej, zarówno w wymiarze populacyjnym, jak i indywidualnym. Niezbędne wydaje się wprowadzenie przy tworzeniu aktów prawnych obowiązku oceny wpływu regulacji nie tylko na sektor finansów publicznych, ale także na szeroko rozumiany sektor zdrowia. Partnerem debaty jest miesięcznik „Służba Zdrowia”. Jednym z głównych wydarzeń tegorocznego forum będzie blok tematyczny zatytułowany: „Zasoby finansowe i kapitału ludzkiego w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Jego uczestnicy omówią wyzwania związane z ograniczeniami finansowymi: jakie są możliwe kierunki działań zaradczych oraz jak ten problem powinien być pozycjonowany na poziomie politycznym Państwa? Będą zastanawiać się nad możliwościami zwiększenia finansowania systemu ochrony zdrowia oraz sposobami lepszego zarządzania dostępnymi środkami. Omówiony zostanie także niezbędny zakres działań, które mogą zaradzić problemom niedostępności kadry medycznej. Branża farmaceutyczna to jedna z kluczowych branż przemysłu każdego nowoczesnego kraju. Jej kondycja, problemy i możliwości rozwoju będą omawiane podczas dyskusji „Gospodarka – Zdrowie. Branża Farmaceutyczna”. Innowacyjność, zatrudnienie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, współpraca z ośrodkami naukowymi, wreszcie strategiczny wymiar w aspekcie dostępu kraju do lokalnie wytwarzanych technologii medycznych to tylko część powodów, dla których Unia Europejska toczy wyścig gospodarczy z USA i innymi krajami w zakresie branży farmaceutycznej. Polska dysponuje świetną bazą produkcyjną, technologiami produkcji leków generycznych i biopodobnych, ośrodkami naukowymi i klinicznymi, bogatą bazą prowadzenia badań klinicznych, silną polską siecią dystrybucji z ambicjami i potencjałem rozwoju regionalnego. Uczestnicy debaty będą zastanawiali się na tym, jak wesprzeć rozwój branży farmaceutycznej w Polsce – czy pomoże nam w tym umowa o wolnym handlu USA‒EU oraz środki z europejskiej perspektywy budżetowej 2014‒2020? Ponad 2 lata funkcjonowania ustawy o refundacji pozwalają dokonać rzetelnych ocen jej funkcjonowania. Ustawodawca sam przewidział taką potrzebę i zapisał ją w treści ustawy. Jak bardzo ustawa o refundacji zmieniła Polski system opieki zdrowotnej? Czy ustawa spełniała pokładane w niej nadzieje i cele przewidziane przez jej autorów? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwali uczestnicy debaty: „Polityka lekowa Państwa – ocena funkcjonowania ustawy o refundacji leków po dwóch latach”. Nowotwory stają się stopniowo największym obciążeniem społeczno-ekonomicznym, wyprzedzając inne choroby przewlekłe. Według danych prezentowanych przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, do końca 2020 roku ponad pół miliona osób będzie w Polsce chorowało na nowotwór. Wyniki leczenia nowotworów w Polsce są znacznie gorsze niż w krajach Europy Zachodniej. Opublikowane w 2012 roku wskaźniki 5-letnich wyleczeń są niższe o 10 punktów procentowych od średniej dla Unii Europejskiej i różnica ta nie zmniejsza się. Poprawa skuteczności leczenia nowotworów w Polsce staje się zatem wyzwaniem dla całego społeczeństwa, a nakazem i obowiązkiem dla jego elit rządzących. Tym zagadnieniom poświęcony zostanie panel dyskusyjny „Innowacje w leczeniu chorób nowotworowych: standardy, dostęp, zarządzanie kosztami, kryteria finansowania” współorganizowany z miesięcznikiem Służba Zdrowia.
W V Forum Ochrony Zdrowia wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, rektorzy wyższych uczelni medycznych, przedstawiciele instytucji medycznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy największych szpitali, eksperci. Oprócz omówionych szerzej debat, będą mogli oni uczestniczyć także w panelach dyskusyjnych, takich jak m.in.: „Jakość otoczenia prawnego a atrakcyjność inwestycyjna Polski”, „Onkologia – czy koordynacja leczenia jest równie ważna jak nowoczesne terapie? Opieka nad pacjentem od POZ do specjalisty”, „ Efektywność systemu ochrony zdrowia – rola i miejsce szpitali prywatnych”, „Dostęp pacjenta do świadczeń medycznych, a rozwarstwienie - transformacje ustrojowe ostatnich 25 lat” i „Koszty pośrednie w ochronie zdrowia. Prezentacja raportu z pilotażu”.

Więcej informacji o Forum można znaleźć na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl.