Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Fizjoterapeuci o najnowszym zarządzeniu NFZ: Nie tego oczekiwaliśmy!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 stycznia 2023 08:19

Fizjoterapeuci o najnowszym zarządzeniu NFZ: Nie tego oczekiwaliśmy! - Obrazek nagłówka
KIF
- Najnowsze zarządzenie prezesa NFZ spowoduje, że wielu pacjentów nie będzie miało możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych - alarmują fizjoterapeuci i nie kryją zaskoczenia decyzją NFZ. - Nie tego oczekiwaliśmy! - mówią.

Przypomnijmy, że nie tak dawno dawno, bo 3 stycznia KRF chwaliła decyzje NFZ: Ze szczególną aprobatą przyjęliśmy zaakceptowanie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i zrezygnowanie ze zmian, które wpłynęłyby negatywnie na funkcjonowanie rehabilitacji udzielanej w warunkach domowych. Dzięki działaniom Prezydium KRF nie wprowadzono zmiany, zgodnie z którą świadczeniodawcy udzielający świadczeń domowych w ramach umów na fizjoterapię ambulatoryjną musieliby spełniać wymogi, jakie zostały określone dla fizjoterapii domowej.

Dlatego KRF z dużym zaskoczeniem przyjęła kolejne, podpisane przez prezesa NFZ w dniu 10 stycznia 2023 r. zarządzenie, zmieniające zasady zawierania umów na rehabilitację leczniczą. Wprowadzono w nim – wbrew oczekiwaniom środowiska – decyzję „nakazującą” podmiotom, udzielającym świadczeń domowych w ramach umów na fizjoterapię ambulatoryjną, spełnianie wymogów określonych dla fizjoterapii domowej od 1 kwietnia 2023 r.

Zdumienie nasze jest tym większe, gdyż po zmianach wprowadzonych w zarządzeniu nr 175/2022/DSOZ z dnia 29 grudnia 2022 r., zgodnie z naszą rekomendacją, pozostawiono dotychczasowy stan prawny (i faktyczny) w zakresie wymogów stawianych przed placówkami, wykonującymi fizjoterapię w warunkach domowych.

Dołączone do zarządzenia z dnia 10 stycznia 2023 r. uzasadnienie, nie pokrywa się ze stanowiskiem KIF, przekazanym w piśmie znak DPP.25.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., bowiem uwaga Izby co do terminu wejścia w życie, odnosiła się do wszystkich pozostałych zmian, proponowanych w grudniowym projekcie. Jeszcze raz podkreślamy, iż nie ma naszej akceptacji w tym zakresie.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podtrzymuje stanowisko, iż wprowadzony w tym zarządzeniu zapis, zmusza placówki dotychczas wykonujące fizjoterapię domową w ramach podpisanych umów na udzielanie świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i bezpośrednio wpłynie na ograniczenie dostępności do zabiegów, ze względu na zwiększenie wymogów w zakresie zatrudnienia. W efekcie spowoduje to pozostawienie licznej grupy pacjentów bez możliwości skorzystania ze świadczeń w warunkach domowych.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów ma nadzieję na wypracowywanie z NFZ optymalnego rozwiązania dla pacjentów i fizjoterapeutów.

Źródło: KIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także