Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

GUS o medykach: rośnie liczba, ale kadry się starzeją

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 stycznia 2022 08:09

GUS o medykach: rośnie liczba, ale kadry się starzeją - Obrazek nagłówka
Ilu lekarzy i pielęgniarek przypada na 10 tys. mieszkańców? GUS w ostatnim dniu 2021 roku opublikował raport „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.”. Jednym z analizowanych tematów są szeroko rozumiane kadry medyczne.

Medyków jest więcej - wynika z opracowania. W 2020 r. wzrosła liczba osób z prawem wykonywania zawodu - lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. - Największy przyrost w 2020 r., zarejestrowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,4 proc.) i położnych (wzrost o 2 proc.) - informuje GUS.

Bezpośrednio z pacjentami (w placówkach medycznych, aptekach, żłobkach itp.) w 2020 r. pracowało 92 tys. lekarzy (1,5 proc. więcej niż w poprzednim roku), lekarzy dentystów – 14 tys. (6,2 proc. więcej), farmaceutów – 28 tys. (0,7 proc. więcej), pielęgniarek – 191 tys. (1,1 proc. mniej), położnych –23 tys. (1,4 proc. więcej), fizjoterapeutów – 31 tys. (7,2 proc. więcej) i diagnostów laboratoryjnych – 12,6 tys., (3,1 proc. więcej) niż w roku 2019.

Przyrost kadr medycznych to dobra wiadomość, ale GUS zauważa, że choć lekarzy i lekarzy dentystów przybyło, w 2020 roku utrzymywała się niepokojąca tendencja w strukturze wieku tej grupy medyków. - Podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wieku, 65 lat i więcej. Udział lekarzy w tej grupie, wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, osiągnął w przypadku lekarzy 25,3 proc. i lekarzy dentystów 22,9 proc. – czytamy w opracowaniu GUS.

W przypadku lekarzy (w przeciwieństwie do lekarzy dentystów) jest jednak pewne światełko w tunelu: GUS podkreśla, że nastąpił „wzrost liczby i udziału procentowego lekarzy z dwóch najmłodszych grup wieku: poniżej 35 lat (31 tys. tj. 20,1 proc. ogółu lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu co oznacza wzrost o 0,3 p. proc.) oraz w grupie 35–44 lata, w której liczba lekarzy wyniosła ok. 23 tys. i stanowiła 14,9 proc. ogółu lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu (wzrost udziału o 0,4 p. proc.).”

Niekorzystnie wyglądają tendencje demograficzne w zawodach pielęgniarki i położnej. - Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 17,9 proc. wszystkich posiadających prawo wykonywania tego zawodu. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55–64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 3 tys. - informuje GUS. Z kolei w grupie położnych w 2020 r. najwięcej jest osób w wieku 55–64 lata (11,6 tys.). Dla porównania, położnych w wieku 35-44 jest jedynie 4,5 tys. – to prawdziwa wyrwa pokoleniowa w tym zawodzie.

- Powyższe dane potwierdzają tendencję starzenia się kadry sytemu ochrony zdrowia. Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie rozwoju kadr medycznych, zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych, tak, aby zapewniona była zastępowalność pokoleń w grupie personelu medycznego, a także najlepsze wykorzystanie ich potencjału zawodowego, zgodnie z potrzebami systemu oraz wsparcie rozwoju zawodowego obecnych pracowników oraz zapobieganie odpływowi pracowników służby zdrowia do innych zawodów czy ich emigracji za granicę – podkreśla GUS w swoim raporcie.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także