Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ministerstwo Zdrowia za likwidacją stażu podyplomowego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 października 2021 19:51

Ministerstwo Zdrowia za likwidacją stażu podyplomowego - Obrazek nagłówka
Ministerstwo Zdrowia niezwłocznie podejmie inicjatywę legislacyjną, by w odpowiedzi na inicjatywę rektorów uczelni medycznych zlikwidować staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podjęła we wtorek uchwałę i zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Jak uzasadnia KRAUM, skróciłoby to długi cykl kształcenia lekarza specjalisty o rok, co ma ogromne znaczenie, biorąc pod uwagę niedobór lekarzy w Polsce. Taki krok, zdaniem rektorów, uzasadnia wysoki poziom kształcenia, potwierdzony przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz liczne akredytacje międzynarodowe.

- Braki w zawodach medycznych są bezdyskusyjne, unaoczniła je jeszcze dodatkowo pandemia. Szczególnie brakuje w systemie lekarzy. Ich kształcenie jest procesem długotrwałym: obejmuje sześć lat studiów, rok stażu podyplomowego i pięć lub sześć lat kształcenia specjalizacyjnego - przypomniał we wtorek na konferencji prasowej prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, przewodniczący KRAUM. - Ponieważ ci specjaliści są w naszym systemie ochrony zdrowia tak bardzo potrzebni, KRAUM podjęła dziś uchwałę ws. zwrócenia się do MZ o zniesienie obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów, co automatycznie skróciłoby długi cykl kształcenia lekarza specjalisty o rok – wyjaśnił.

Jego zdaniami absolwenci są „bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów”. - Odbywają wówczas zajęcia przy łóżku pacjenta, w warunkach ambulatoryjnych i w nowoczesnych centrach symulacji medycznej. Ostatni rok studiów sprzyja także podjęciu decyzji co do kierunku przyszłej specjalizacji - przekonywał prof. Gruchała. - Roczny staż podyplomowy niepotrzebnie wydłuża okres do rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji, a kursy obowiązkowe w ramach stażu można zrealizować w ramach szkolenia specjalizacyjnego – podsumował. - Skrócenie cyklu kształcenia o rok ma także ogromne znaczenie społeczne, biorąc pod uwagę olbrzymi niedobór lekarzy. Sugerujemy, aby oszczędzone środki przeznaczyć na liczbę kształconych w Polsce lekarzy oraz na poprawę jakości kształcenia w uczelniach medycznych – dodał rektor GUMed.

Ministerstwo Zdrowia natychmiast zapowiedziało inicjatywę legislacyjną w tej sprawie. Wiceminister Piotr Bromber nie wykluczył, że staż mógłby zniknąć nawet w przyszłym roku (czyli nie odbywaliby go studenci obecnego piątego roku studiów).

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że likwidacja stażu jest możliwa, bo w ciągu ostatnich kilku lat na uczelniach medycznych zaszły olbrzymie zmiany. – Uruchomiono centra symulacji medycznej – podkreślił, komentując fakt, że w 2016 roku rząd PiS opowiedział się za przywróceniem stażu podyplomowego, którego likwidację uchwalono w 2011 roku (autorką zmiany była ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz). Sytuacja, zdaniem Adama Niedzielskiego, jest inna niż w 2016 roku również dlatego, że zmagamy się z pandemią, która unaoczniła i wyostrzyła problem kryzysu kadrowego.

Zobacz także